Uniwersytet Warszawski - strona 597

Pamięć - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1932

PAMIĘĆ Pamięć - zdolność do przechowywania informacji i późniejszego wykorzystania. LUB zespół procesów poznawczych, zaangażowanych w nabywanie, przechowywanie i późniejsze odtwarzanie informacji. 1. RODZAJE PAMIĘCI Pamięć prze...

Percepcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2058

Percepcja (spostrzeganie) - proces aktywnej interpretacji (odzwierciedlenia w systemie poznawczym) danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek kontekstualnych, nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy. W wyniku percepcji dochodzi do rozpoznania obiektu. Wymaga aktywności podmiotu. Recepcja sensoryc...

Pojęcia i schematy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 357
Wyświetleń: 644

POJĘCIA I SCHEMATY (ROZDZ 3) Pojęcie - poznawcza reprezentacja zbioru obiektów, np. kategorii naturalnych (owoce), sztucznych (liczby rzeczywiste) lub hipotetycznych (UFO). Schemat poznawczy - złożona forma reprezentacji umysłowej, obe...

Definicje-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1925

Definicja wg R.G. Picarda: Ekonomika mediów analizuje sposoby jakimi podmioty (dziennikarze, politycy, właściciele i twórcy mediów) posługujące się mediami zaspokajają informacyjne i rozrywkowe potrzeby oraz oczekiwania audytoriów, reklamodawcó...

Dobro medialne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

Dobro medialne Teoria wartości (1) dobro materialne czy usługa? Media - efekt pracy wielu cząstkowych wykonawców Media jako połączenie - wzajemnie się warunkujących - działań fizycznych i umysłowych Podstawa wartości to praca wykonawców (praca przynosząca dochód to praca materialna powiększając...

Ekonomika polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Ekonomika polityczna Zmiany społeczne i historyczne Siły i mechanizmy przekształceń Społeczeństwo informacyjne Restrukturyzacja społeczna Przykłady: władza, wplywy i znaczenie wielkich korporacji korporacji medialnych, digital-divide, media w interpretacji pronowoczesnej Filozofia wartości Sy...

Koncepcja angażowania środków finansowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Koncepcja angażowania środków finansowych Model klasyczny Weryfikacje: Konkurencja to wzrost zatrudnienia reporterów Konkurencja to wzrost powierzchni informacyjnej Konkurencja to więcej zamawianych serwisów informacyjnych Konkurencja to zainteresowanie problematyką lokalną Wzrost dziennikars...

Konkurencja mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Konkurencja mediów Przesłanki konkurencji Wolny rynek idei Gwarancja jakości Czynnik innowacji i pluralizmu społecznego Prawo do komunikowania i możliwość uczestnictwa osób zindywidualizowanych, grup, itp. Różnorodność refleksyjna Poziom, w jakim istniejące w społeczeństwie preferencje są pro...

Strategie mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Strategie mediów Strategie firm medialnych MAINSTREAM - nie wiemy, czy to, co robimy jest potrzebne, wiemy jednak, ze nie możemy z tego zrezygnować, bo inni też to robią UPSTREAM - posiadania lub kontrola kluczowych zasobów dla działalności firmy DOWNSTREAM - zwiększenie wpływu na rynek i stopni...

Ekonomika mediów-wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1085

Wprowadzenie Przesłanki rozwoju początki lat 60 XX wieku, przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy, globalizacja, konwergencja, restrukturyzacja, globalizacja - cały świat traktowany jest jako jeden ry...