Uniwersytet Warszawski - strona 594

Multipleregression - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * Variable(s) Entered on Step Number 1.. X1 Multiple R .4 R Square .16000 R Square Change .16000 Adjusted R Square .15143 F Change 18.7 Standard Error .92118 Signif F Change . Variable(s) Entered on Step Number 2.. X3 Multiple R .45871 R Square .21042 R...

Metodologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

NAZWA 1. Wyrażenie, które może pełnić w zdaniu funkcję podmiotu lub orzecznika np. WARSZAWA jest STOLICĄ POLSKI 2. Wyrażenie które pełni funkcję oznaczania swoich desygnatów. Desygnat - przedmiot o którym można nazwę zgodnie z prawdą orzec (np. „to jest stół” - nazwę stół orzekamy o tym oto przed...

Ocena wielkości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Ocena wielkości (siły) efektu (effect size) Czym innym jest pytanie o to, czy różnica między średnimi w ogóle istnieje (istotność różnicy) a czym innym pytanie o to, ja duża jest ta różnica (wielkość efektu). Na przykład, dysponując precyzyjną wagę laboratoryjną możemy wykazać że waga dwóch przedmi...

Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych Operacjonalizacja może dotyczyć zmiennych mierzalnych i zmiennych manipulowalnych. Operacjonalizacja zmiennych manipulowalnych Chcemy np. wykazać eksperymentalnie, że lęk obniża poziom wykonania zadań złożonych. Musimy wytworzyć za pomocą odpowiedniego ...

Plany jednoczynnikowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Plany jednoczynnikowe, dwugrupowe (dwa poziomy zmiennej niezależnej Tabela 5c.1. Klasyczny eksperyment dwugrupowy Grupy zrandomizowane: G1 G2 zmienna niezależna (X): X1 X2 zmienna zależna (Y): Stosując analizę wariancji otrzymujemy test ...

Plany oparte na kwadracie łacińskim - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

Plany oparte na kwadracie łacińskim Załóżmy, że w eksperymencie z powtarzanymi pomiarami zmienną niezależną jest rodzaj zadania. Stosujemy trzy rodzaje zadań (A, B, C) i chcemy wykluczyć wpływ kolejności rozwiązywania zadań na zmienną zależną. Tabela 5c.7. Plan oparty na permutacji elementów Osob...

Plany w blokach kompletnie zrandomizowanych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Plany w blokach kompletnie zrandomizowanych. Randomizacja zapewnia kontrolę zmiennych ubocznych w tym sensie, że zmienne te działają we wszystkich grupach tak samo (rozkład zmiennej zależnej powinien być taki sam we wszystkich grupach). Rando...

Plany wieloczynnikowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Plany wieloczynnikowe w grupach kompletnie zrandomizowanych Tabela 5c.4. Schemat eksperymentu: AxB (2 x 2) B1 B2 A1 A1B1 A1B2 A2 A2B2 A2B2 SSc = SSmg + SSwg SSmg = SSA + SSB + SSAxB Dzieląc sumy kwadratów przez stopnie swobody otrzymamy następujące oszacowania wariancji: MSmg (MSA; MSB; MSAxB...

Plany z powtarzanymi pomiarami - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Plany z powtarzanymi pomiarami Plan w grupach zrandomizowanych - na każdej osobie dokonujemy JEDNEGO pomiaru zmiennej zależnej. Plan z powtarzanymi pomiarami - na każdej osobie dokonujemy KILKU (co najmniej dwóch) pomiarów zmiennej zależnej. Tabela 5c.5a. Plan jednoczynnikowy w grupach kompletnie...

Pojęcia i ich definiowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

POJĘCIA I ICH DEFINIOWANIE Niektóre wyrażenia logiczne używane w wykładzie ~ lub ¬ negacja ( ~p ; nieprawda że p); ∧ koniunkcja ( p∧q ; p i q, zarówno p jak q); ∨ alternatywa ( p∨q ; p lub q, co najmniej jedno z dwóch p lub q); → lub ⇒, ⊃ imp...