Uniwersytet Warszawski - strona 59

Koncepcje genezy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

KONCEPCJE GENEZY PAŃSTWA: Państwo istniało zawsze, istnieje od początków ludzkości i będzie trwało wiecznie. Państwo powstało na pewnym etapie rozwoju społecznego i kiedyś zaniknie. KONCEPCJE TEISTYCZNE Państwo stworzył Bóg/ bogowie albo wybrali człowieka który sprawuje władze. ~ Św. Augustyn - ...

Suwerenność - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

SUWERENNOŚĆ - wywodzi się z XVI w. Jan Krokos - pierwszy użył słowa suwerenność; suwerenność głownie znamieniem państwa, cechą państwa; zapewnia władzy państwowej niezależność i niezawisłość. Suwerenność zewnętrzna Suwerenność wewnętrzna Przejaw...

Władza państwowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

WŁADZA PAŃSTWOWA WŁADZA - stosunek społeczny między jednostkami albo między jednostką a grupą, ew. między y grupami. Polega na tym, że jedna ze stron może w sposób długi i zinstytucjonowany zmuszać określoną osobę/ grupę do jakiegoś postępowania. Przedmiotem stosunku władzy są zewnętrznie realne z...

Legitymizacja konstytutywna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

LEGITYMIZACJA KONSTYTUTYWNA To stale zmieniający się stan uprawomocnienia się władzy (różni się od atrybucyjnej) Systemy niedemokratyczne tez chcą być legitymowane, dążą do poparcia znaczących grup społecznych. Źródłem legitymizacji może być : Władza autorytarna - faktycznie lub de jure stoi na c...

Cenzusy, suweren, struktura terenowo-prawa państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

SUWEREN Ten od kogo wywodzi się wszelka władza Rządy: Demokratyczne - władza zwierzchnia należy do ludu, a suwerenem jest lud (naród = obywatele) bezpośrednio (DEMOKRACJA BEZPOSREDNIA) np. Szwajcaria Pośrednio (DEMOKRACJA POŚREDNIA- przedstawicielska) -system wyborczy (prawa wyborcze ustanowione w...

Reżim polityczny, typy reżimów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Powstaje przez działanie sił dośrodkowych - poprzez działanie sił odśrodkowych (np. Meksyk 1857r., Argentyna, Kolumbia) -konfederacje są nietrwałe -ewoluują w kierunku federacji albo rozpadu ( do państw unitarnych) np. Wspólnota Niepod...

Wykładnia prawa, pojęcie rodzaje, obowiązywanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Wykładnia prawa, pojęcie rodzaje, obowiązywanie Wykladnia prawa czyli interpretacja prawa, polega na ustaleniu tresci i zakresu norm prawnych. Potrzeba dokonania wykładni wynika z wielu przyczyn przede wszystkim z ogólnego, abstrakcyjnego charakteru norm prawnych, ich nie zawsze jasnego sformułowa...

Wyrok - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

1984.01.18 wyrok SN I CR 400/83 OSNC 1984/11/195 Otwarty katalog dóbr osobistych (art. 23 i art. 24 k.c.) obejmuje także dobra osobiste związane ze sferą życia prywatnego, rodzinnego, ze strefą intymności. Ochrona w tym zakresie może odnosić się do wypadków ujawnienia faktów z życia osobistego i ro...

Zwykłe środki odwoławcze w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Zwykłe środki odwoławcze w prawie administracyjnym odwołanie od decyzji 14 dni na wniesienie odwołania, kieruje się do II instancji poprzez I instancję odwołaniu nie podlegają decyzje centralnych organów decyzja po odwołaniu w II instancji może być decyzją uchylającą lub utrzymującą nie może pog...

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1302

nazwa  przedstawiciele  dzieła  czas  założenia  kierunek  racjonalisty- czno- humanitar- ny   Montesquieu  Rousseau  Voltaire  Marat  Cesare Beccaria  O przestęp- stwach  i  karach    (Beccaria  1764)  XVIII  w.  Postulaty  jasności, racjonalności i humanitaryzmu :  - stworzenia jasnego i przejrzy...