Uniwersytet Warszawski - strona 584

SWEAT-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • American ethnic literature
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

SWEAT Zora Neale Hurston   Narrative Strategy in Hurston's "Sweat" by Rachel Miller The narrative strategy and point of view in Zora Neale Hurston's "Sweat" mold the reader's understanding of the story. They craft the personalities of both Delia and Sykes as well as developin...

Durkheim - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

Durkheim - „O wychowaniu i kulturze pedagogicznej” Wychowanie nie jest takie samo na przestrzeni wieków, nie ma jednolitej koncepcji wychowania, bo jest ona aktualna tylko w danych czasach w danym społeczeństwie. Nie ma czegoś takiego jak wychowanie idealne - jednolite dla wszystkich. Owszem istniej...

Frankl - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2072

Frankl - „Pluralizm nauk a jedność człowieka” Stojąc wobec „drzew” osiągnięć naukowych, badacz gubi z pola widzenia „las” rzeczywistości. Specjalizacja a uniwersalność niebezpieczeństwo nie leży w samej specjalizacji - tylko w podtrzymywaniu ...

Mounier - „Świat osobowy” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Mounier - „Świat osobowy” Osoba nie jest przedmiotem, nie jest nawet najwspanialszym przedmiotem - jest ona jedyną rzeczywistością, którą poznajemy i zarazem tworzymy od wewnątrz. Obecna wszędzie nie jest dana nigdzie. 2 sposoby wyrażania ogólnej idei personalizmu: Można zacząć od badania świata obi...

Reich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1484

Reich - „Zieleni się Ameryka” - Utracona tożsamość Życie człowieka w państwie korporacyjnym - życie robota, w którym człowiek jest pozbawiony własnego „ja” staje się rolą, czynnością, funkcją. Zinstytucjonalizowana nauka w szkole - przygotowanie do zawodu polega na nauczeniu osiągania celu, dyscypli...

Neurotyczność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

Neurotyczność Odzwierciedla przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie (emocjonalność w zakresie negatywnych emocji). Oznacza podatność na przeżywanie negatywnych emocji (strach, zmieszanie, niezadowolenie, gniew, poczucie winy, wrażliwość na stres psychologiczny). Składnikami n...

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji [edytuj] Decyzja(wg A. K. Koźmińskiego) - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji - zasady, procedury, i praktyka podejmowania decyzji, czyli doko...

Syndrom Grupowego Myślenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

SGM [edytuj] Syndrom Grupowego Myślenia w grupowym podejmowaniu decyzji jest to syndrom zniekształceń, który może wystąpić w sytuacji, kiedy grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji. Teoria

Skutki wyuczonej bezradności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Skutki wyuczonej bezradności [edytuj] Ludzie szybko uczą się bezradności, czyli poczucia, że ich osobista kontrola wzmocnień i wpływ na sytuację jest nieefektywna. W związku z tym uczą się oczekiwać obniżonej kontroli w przyszłości. To...