Uniwersytet Warszawski - strona 581

Wykład - Podstawowe pojęcia statystyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 112
Wyświetleń: 567

Podstawowe pojęcia statystyki: odchylenie standardowe, wariancja, analiza czynnikowa, analiza jedno- versus wielozmiennowa Psychologia jako nauka dzieli się na dwa sposoby je pojmowania- jako zbiór rezultatów badań oraz proces, którego ...

Wykład - pojęcia z przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne Rozwój psychoseksualny :   Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, popęd destrukcji, śmierci. Popęd seksualny obejmuje min....

Wykład - Pojęcia zmiennej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Pojęcia zmiennej (rodzaje zmiennych) i wskaźnika - Zmienną jest każdy czynnik, który zmienia się pod względem wielkości czy rodzaju (czy jest mniej czy więcej agresji? Czy lęk zamienia się w rozpacz czy nie?) Wyróżniamy zmienną niezależną, jest to ...

Wykład - Pojęcie grupy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Pojęcie grupy społecznej i prawa rządzące grupami. grupa społeczna - grupa, w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą oraz współzależny od siebie w tym sensie, że w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu celów musi na sobie polegać. Charakteryzuje się ona trwałą strukturą (każdy jej członek zajmu...

Wykład - Pojęcie zdrowia psychicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

Pojęcie zdrowia psychicznego jako braku zaburzeń i jako zdolności do rozwoju Zdrowie psychiczne zgodnie z definicją WHO to stan całkowitej równowagi fizycznej, psychicznej i społecznej. Zdrowie psychiczne, jako stan, kiedy wszystkie fun...

Wykład- Postmodernistyczna koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2968

Postmodernistyczna koncepcja człowieka Postmodernizm uznaje wielość równowartych i równoważnych zjawisk, równocześnie demaskując ich względność, szczególnie w przypadku etyki. Bauman rekonstruuje „kondycje moralną człowieka”, stwierdzając, ż...

Wykład - Poznawcza koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Poznawcza koncepcja człowieka Psychologia poznawcza jest rezultatem rozwoju po II wojnie światowej cybernetyki (nauki o sterowaniu) a także wyrazem sprzeciwu wobec psychoanalizy i behawioryzmu. Jej przedstawiciele to: Ulric Neisser,

Heksametr DAKTYLICZNY i dystych elegijny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Heksametr daktyliczny. Dystych elegijny. 1. Séd fugit íntereá, fugit ínreparábile témpus. (WERGILIUSZ) 2. Íll(i) intér sesé multá vi brácchia tóllunt. (WERGILIUSZ) 3. Éx facilí causá muliér mutátur et áura. 4. Héu! quam dífficilé (e)st crimén ...

Counterculture-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Counterculture (also written counter-culture) opposed to dominant culture. Sociological term used to describe the values and norms of behavior of a cultural group, or subculture, that run counter to those of the social mainstream of the day,[1] the cultural equivalent of political opposition. It is ...

Flower power-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Flower power Flower power was a slogan used by the American counterculture movement during the late 1960s and early 1970s as a symbol of passive resistance and non-violence ideology.[1] It is rooted in the opposition movement to the Vietnam W...