Uniwersytet Warszawski - strona 580

Wykład - Metoda empiryczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Metoda empiryczna (wyjaśniająca) a metoda fenomenologiczna (opisowa) w psychologii religii. Podejście fenomenologiczne- systematycznie opisuje zjawiska występujące w ludzkim doświadczeniu bez nakładania na nie teoretycznej struktury i jedynie w celu wiernego oświetlenia fenomenu. W centrum fenomen...

Wykład - Modele ujmowania zmiany rozwojowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1386

Modele ujmowania zmiany rozwojowej: porównanie Istnieją następujące modele zmiany rozwojowej: 1. Liniowy- zgodnie z nim rozwój definiujemy jako przyrost( np. wiedzy) w jakimś obszarze. Musimy jedynie określić, czy każdy przyrost będzie traktowany jako wskaźnik zmiany, czy też tylko jako przyrost o...

Wykład - Obłęd przewlekły

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Obłęd przewlekły, czyli paranoja. Charakterystyka jednostki chorobowej Objawy: przede wszystkim usystematyzowane urojenia różnej treści. Błędna interpretacja rzeczywistości. Struktura osobowości paranoika nie jest naruszona, dlatego urojeniom towarzyszy adekwatny

Wykład - Obraz samego siebie jako składnik osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Obraz samego siebie jako składnik osobowości. Duże znaczenie ma w psychologii poznawczej. W wyniku poznawania świata i siebie formułuje się w naszej pamięci wiedza osobista ( wchodzi w skład struktur poznawczych). Jest ona naturalna(i...

Wykład - Ogólne zasady strategii badań rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

Ogólne zasady strategii badań rozwoju: badania poprzeczne, podłużne( longitudinalne), sekwencyjne Strategia badań poprzecznych- polega na badaniu grup ludzi w różnym wieku i porównywaniu uzyskanych wyników. Badacz analizuje podobieństwa i róznice między badanymi, nie może jednak nic orzec o istniej...

Wykład - Osobowośc a poczucie sensu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 301
Wyświetleń: 574

Osobowość a poczucie sensu - podejście Viktora Frankla Frankl nie definiuje terminu „osobowość”, ale używa go w charakterystyczny sposób. Stwierdzenie Allersa, że człowiek posiada charakter, ale jest osobą, Frankl uzupełnia pisząc, że posiada charakter, ale osobowością staje się. Frankolowska teor...

Wykład - Osobowość jako rezultat uczenia się

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Osobowość jako rezultat uczenia się - podejścia A. Bandury oraz Dollarda i Millera Funkcjonowanie człowieka to rodzaj ciągłej interakcji pomiędzy zdarzeniami w środowisku, zachowaniem oraz poznawczymi i innymi czynnikami osobowymi. Te trzy elementy układu zależności przyczynowych wzajemnie się dete...

Wykład - Pięcioczynnikowa teoria osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

Pięcioczynnikowa teoria osobowości (Wlk. piątka mierzona testem NEO , FFI) Pod wpływem badań Goldberga w ramach PMO narodził się pomysł pomiaru 5 czynników. Do mierzenia skonstruowano kwestionariusz (oparty na  zdaniach, które m.in. ujmują kontekst zachowania się jednostki). Na podstawie badań Eyse...

Wykład - Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-10, zaburzenia psychiczne dzielą się na 4 grupy: Organiczne zaburzenia psychiczne (w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego, np: w ch...

Wykład - Podstawowe pojęcia psychoanalizy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne Rozwój psychoseksualny :   Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, pop...