Uniwersytet Warszawski - strona 579

Wykład - Czynnikowy model inteligencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

Czynnikowy model inteligencji POJECIE INTELIGENCJI W. Stern -adaptacyjne. ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i do wykonywania nowych zadań + iloraz inteligencji ZDOLNOŚĆ -potencjalne możliwości, możliwości rzeczywiste lub p...

Wykład - dzieciństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Okres dzieciństwa : Wczesne dzieciństwo (2 i 3 rok życia) W okresie tym zaznaczają się intensywne zmiany w sferze percepcji. Małe dziecko nabywa wiele sprawności motorycznych, rozwija się jego kompetencja komunikacyjna, nabiera zaufania do swoich opiekunów i siebie samego: swoich zmysłów i zdolności...

Wykład - Glówne cechy wyobrażeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Główne cechy wyobrażeń - odróżnienie od spostrzeżeń i halucynacji. 1. Def. Percepcji za Philipem Zimbardo: Percepcja jest porządkującą zasadą, która nadaje spójność kalejdoskopowemu wejściu sensorycznemu i sensowną jedność odrębnym elementom, umożliwiając zorganizowanie i ukierunkowanie naszego z...

Wykład - Główne rodzaje i objawy psychoz schizofrenicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Główne rodzaje i objawy psychoz schizofrenicznych Rodzaje shizofreni: Shizofrenia paranoidalna . Objawy: urojenia, omamy. Uczuciowość mniej spłycona niż w innych shizofreniach, często nieuzasadniona drażliwość, nieoczekiwane wybuchy gniewu, lękliwości i podejrzliwości Shizofrenia hebefreniczna. O...

Wykład - Hipokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Hipokrates , Galen ,początki nauki o temperamencie Była to pierwsza typologia temperamentu. Hipokrates wyodrębnił cztery soki (humory) organizmu , krew, flegmę, dwojakiego rodzaju żółć (żółtą i czerwoną), a 600 lat później grecki lekarz Galen w...

Wykład - Humanistyczna koncepcja osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Humanistyczna koncepcja osobowości Stworzona przez Abrahama Maslowa i Carla Rogersa jako sprzeciw wobec behawiorystycznej koncepcji człowieka, traktującej go zbyt mechanicznie i jednowymiarowo oraz psychoanalizie, która skupia się na słabych stronach ludzkiej natury. Podstawowymi założeniami

Wykład - Konflikty grupowe i współpraca grupowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861

Konflikty grupowe i współpraca grupowa - uwarunkowania. Konflikty grupowe (interpersonalne) polegają na napięciu między dwiema lub więcej osobami lub grupami, które mają sprzeczne cele. Wyróżnić tu można 2 odmienne typy : konflikt o sumie zerowej : zysk jednej strony jest zawsze równoznaczny ze st...

Wykład - Kwestionariusz jako metoda psychologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

Kwestionariusz jako metoda psychologiczna. Typy i zastosowanie. Kwestionariusze stosuje się już od prawie 100 lat w celu badania różnych zmiennych. Używa się ich do prognozy powodzenia zawodowego, zaburzeń stanu zdrowia, efektywności szkolenia wojskowego, a także do badania stanów psychicznych. Prze...

Wykład - Mechanizm warunkowania klasycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1540

Mechanizm warunkowania klasycznego. Uczenie się to proces powstawania (poprzez doświadczenie) względnie trwałych zmian w zachowaniu jednostki. Zmiany te umożliwiają lepsze funkcjonowanie w środowisku. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne(Pawłowa) i