Uniwersytet Warszawski - strona 577

Wykład - Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

Trybunał Konstytucyjny Powołany 29.04. 1985 roku. Pozycja ustrojowa: - pewne cechy wspólne z sądami (wymienione wyżej). Niezależny od innych rodzajów władzy. Podstawowe zadania : kontrola zgodności hierarchicznej norm prawnych (sprawuje to na zasadzie wyłączności) Skład: 15 sędziów. Wybór indywi...

Wykład - Trybunał Stanu

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Trybunał Stanu: - realizuje konstytucyjną formę odpowiedzialności egzekutywy. Jest to odrębny podmiot władzy sądowniczej. Działanie zbliżone do sądu karnego. Skład: przewodniczący i dwóch wice. Przewodniczącym jest Prezes SN, pozostali członkowie są wybieranie przez Sejm na okres jego kadencji. Po...

Wykład - Władza sądownicza

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504

Włądza sądownicza Zasada podziału władz nadaje sądownictwu odrębny charakter, niezależny od innych włądz. Władza sądownicza nie ma jednolitego charakteru dzieli się na sądy i trybunały. Trybunały są dwa i występują poza normalnym systemem sądów. Wspólne cechy trybunałów i władzy sądowniczej - nie...

Wykład - Wybory

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

Wybory - regularne odnawiania składu parlamentu w wynkiu decyzji podejmowanych przez ogół obywateli posiadających pełne prawa polityczne. Z wyborów musi pochodzić izba niższa parlamentu Prawo wyborcze: dwa znaczenia - czynne - prawo do głosowania - bierne - prawo do bycia wybranym System prawny ...

Wykład - Zasady Ustroju Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 336

Zasady Ustroju Rzeczpospolitej Zasady podstawowe rozstrzygające o charakterze ustrojowym państwa tworzą tożsamość demokratyczną państwa. Określają one do kogo należy władza w państwie, ustalają podstawowe formy jej wykonywania: - Zasada suwerenności narodu 4. Art. - Władza zwierzchnia należy do N...

Wykład - Zmiana konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

„Zmiana konstytucji”: Art. 235 - zmiana konstytucji - projekt może zgłosić 1/5 posłów, Senat lub prezydent (RM już nie), uchwalany większością 2/3 ustawowej liczby posłów w Sejmie i w ciągu 60 dni bezwzględną większością w obecności połowy ustawowej liczby senatorów w Senacie, Senat nie może zgłasz...

Wykład - Prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Prezydent Koncepcja Polskiej prezydentury jest raczej efektem doświadczeń a nie rozważań doktrynalnych. Ustrojowa pozycja prezydenta: - dualizm władzy wykonawczej, - w obliczu koncepcji parlamentaryzmu zracjonalizowanego, oddziałuje on w razie destabilizacji układu - rola arbitra miedzy władzami...

Wykład - Facylitacja społeczna i jej rola w działaniu ludzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1442

Facylitacja społeczna i jej rola w działaniu ludzi. Próżniactwo społeczne Facylitacja społeczna: napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zad...

Wykład - argumenty skuteczne w próbach wpływania na innych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Jakie argumenty są skuteczne w próbach wpływania na innych? Postawy zmieniają się, gdy ludzie otrzymują komunikaty perswazyjne. Perswazyjność komunikatu zależy od różnych aspektów nadawcy lub źródła komunikatu; różnych aspektów samego komunikatu (np. jego treści); i różnych aspektów odbiorcy. Kto mó...

Wykład - Pojęcie postawy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Pojęcie postawy: cechy i struktura Postawa -względnie trwała struktura procesów poznawczych emocjonalnych i tendencji do zachowań, w których wyraża się stosunek wobec danego przedmiotu. /wg S Miki/ -trwała ocena -pozytywna lub negatywna- ludzi, pojęć, obiektów Struktura: komponent poznawczy: pr...