Uniwersytet Warszawski - strona 569

Wykład - Jednostka a społeczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Jednostka, a społeczeństwo JEDNOSTKA, A SPOŁECZEŃSTWO 1. konflikt: czy jesteśmy tworem kultury czy natury 2. propaganda: systematyczne rozpowszechnianie danej doktryny 3. efektywność przekazu zależy od: - źródła przekazu - charakteru przekazu (formy) - cech audytorium CZYM JEST KULTURA: utożs...

Wykład - Koła wyższe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

MILLS „ELITA WŁADZY” „Koła wyższe” uwaga Text analizuje problematyke kół wyższych w USA.A nie w Europie. dla zwykłych ludzi władza dostępna jest tylko w granicach środowiska w którym się obracają. Na ich postawy wpływają „wielkie wydarzenia” które zachodzą poza zasięgiem ich wpływu. Struktura spo...

Wykład - kontrola społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

KONTROLA SPOŁECZNA Kontrola społeczna to wszelkie mechanizmy uruchamiające, a niekiedy i wymuszające współdziałanie, które utrzymuje porządek społeczny. Zachowania niemieszczące się w ramach wzorów uznanych i dopuszczanych spotykają się z sankcjami. Sankcje są jednym z elementów kontroli społeczne...

Wykład - Kultura jako element kontroli społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Kultura jako element kontroli społecznej Proces socjalizacji uspołecznia człowieka, ma nas przystosować do życia społecznego, prowadzi do kształtowania osobowości człowieka. Socjalizacja może nas uczyć jakie potrzeby zaspakajać i kiedy. Jesteśmy socjalizowani przez całe życie. Abraham Maslow twierd...

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

KULTURA Claude Lévi-Strauss uważał z kolei, że w kulturze najważniejsze są struktury, a nie to co wiąże się ze sferą psychologiczną kultury. Istotna dla kultury płaszczyzna zjawisk kulturowych znajduje się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan

Wykład - Kulturowe podstawy osobowosci Lintona

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 658

Opracowanie ksiazki Kulturowe podstawy osobowosci Lintona Kulturowe podstawy osobowości Linton sprawił, że antropologia zaczęła korzystać z psychologii i psychoanalizy. Włączył ją do nurtu nauk społecznych. Zwykle nazywamy ją antropologią kultury lub społeczną. Linton współtworzył nowe horyzonty te...

Wykład - Max Weber - polityka jako zawód i powolanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1449

Max Weber Polityka jako zawód i powołanie Pojęcie polityka Jest ono bardzo szerokie i obejmuje każdy rodzaj samodzielnej działalności kierowniczej, czyli kierowanie lub wywieranie wpływu na kierowanie związkiem politycznym, w więc w dobie współczesnej - państwem. Jest to również dążenie do udzia...

Wykład - Max Weber - prawomocne powołanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

MAX WEBER - TRZY CZYSTE TYPY PRAWOMOCNEGO PANOWANIA Panowanie to wg Webera prawdopodobieństwo ze określony rozkaz zostanie wykonany. Są różne motywy posłuszeństwa: Interes - mający na względzie jakieś cele i zyski Zwyczaj - ślepy nawyk postępowania, wdrożony przez życie Oddanie - uwarunkowanie cz...

Wykład - władza ekonomiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

OSSOWSKI WŁADZA EKONOMICZNA Władza ekonomiczna to trzecia kategoria przywilejów wynikających z pozycji ekonomicznej (możemy poprzez nią wpływać na zachowanie się innych ludzi) Transakcja ekonomiczna to wymiana dóbr lub usług jest stosunkiem symetrycznym ponieważ każdy z kontrahentów uzyskuje coś o...

Wykład - Płeć kulturowa i seksualność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1309

Płeć kulturowa i seksualność Są ludzie, którzy, przekonani, że urodzili się w niewłaściwym ciele, postanawiają to w jakimś momencie naprawić. Seksualność - wzory seksualne człowieka. Płeć biologiczna - sex, płeć kulturowa - gender. Płeć biologiczna...