Uniwersytet Warszawski - strona 568

Wykład - wytwór życia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

KULTURA JAKO WYTWÓR ŻYCIA SPOŁECZNEGO-RÓŻNE UJĘCIA. Pojęcie kultury. Kultura duchowa i materialna. Korelaty kulturowe. Globalne i selektywne rozumienie kultury. S Czarnowski, Kultura Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokole...

Wykład - struktury społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

TEMAT 6 „STRUKTURA SPOŁECZNA” JAN BŁUSZKOWSKI „STRUKTURA SPOŁECZNA” I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, POJĘCIA I TWIERDZENIA TEORII STRUKTURY SPOŁECZNEJ. Definicja struktury społecznej w najszerszym znaczeniu strukturą zwiemy zbiór elementów oraz system relacji między nimi w węższym znaczeniu struktura t...

Wykład - stratyfikacja społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

TEMAT 7- STRATYFIKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ROZUMIENIU FUNKCJONALISTÓW 1.H. DOMAŃSKI `CZYM JEST PRESTIŻ?' prestiż-sfera ocen, nierzadko ukrywanych, przypisywana innym za ich inteligencję, wiedzę, dobrą aparycję, sukcesy życiowe, zajmowane stanowiska etc. Jest ukryty, jest mieszaniną szacunku, respektu...

Wykład - teoria Anomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

TEORIA ANOMII W socjologii kategoria anomii pojawiła się za sprawa E. Durkheima i odnoszona jest do zespołu zjawisk opisujących procesy destrukcji ładu społecznego. Teoria dostrzega relacje sprzeczności pomiędzy elementami kultury a działaniem mechanizmów struktury społecznej.

Wykład - Auguste Comte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

AUGUSTE COMTE (1798-1857) Po Rewolucji Francuskiej Ówcześni filozofowie rozwijali utopijne koncepcje społeczeństwa. Pojawiło się pragnienie zaprowadzenia ładu, harmonii. Pojawiło się pytanie o rolę religii Dzieło Comte'a „Kurs filozofii pozytywnej” - synteza całej wiedzy dostępnej ówczesnym inte...

Wykład - Cyberterroryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

Cyberterroryzm….. - Bógdał-Brzezińska *Rozdział 1* Część badaczy uważa, że globalizacja, to nic innego jak neoliberalizm. Inni twierdzą, iż jest to proces kaskadowy i wieloetapowy. W wielu badaniach jest ona traktowana jako: - tendencja w polityce zagranicznej państw, gdy definiuje ją się w konte...

Wykład - grupa społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

GRUPA SPOŁECZNA Grupa społeczna - w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujeciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą w celu zaspokajania własnych potrzeb i osiągania celów. W socjologii pojęcie to jest uzn...

Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Grupy i zbiorowości społeczne W grupie społecznej występuje więź społeczna, która tworzy się na podstawie interakcji. WIĘŹ SPOŁECZNA obejmuje zarówno elementy scalające (scalające), jak i konfliktogenne (indywidualne cechy osobowościo...

Wykład - interakcja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253

INTERAKCJA SPOŁECZNA „AKTORZY” I INTERAKCJA Interakcja jest najbardziej podstawowym procesem społecznym utrzymującym istnienie społeczeństwa, kultury i naszej własnej pomyślności. Naszą scenę tworzą symbole kulturowe i struktura społeczna. Wszyscy jesteśmy aktorami na scenie zbudowanej przez stru...

Wykład - jaźń

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

JAŹŃ, SPOŁECZEŃSTWO I ŻYCIE CODZIENNE Sytuacja w ogrodzie. Na poziomie interakcji i stosunków międzyosobowych dokonuje się proces konstruowania jaźni. Niektórzy socjologowie twierdzą, że przyglądając się dziecięcym zabawom, możemy w nich dostrzec próby naśladowania zachowania dorosłych, a zatem ek...