Uniwersytet Warszawski - strona 554

Struktura przestrzeni - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Rudolf Carnap - „Struktura przestrzeni” Postulat równoległych Euklidesa Zagadnienie charakteru geometrii w fizyce jest bardzo istotne dla filozofii nauki, gdyż wiedzie do analizy systemu czasoprzestrzennego. Co więcej, dwa rodzaje geometrii: matematyczna i fizyczna, stanowią wzorce dwóch sposobów ...

Trzy realizmy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Zdzisław Augustynek - „Trzy realizmy” Artykuł Augustynka stawia sobie za zadanie sprecyzowanie trzech rodzajów ontologicznego realizmu oraz zbadanie związków, które pomiędzy nimi zachodzą. Każdy z tych realizmów uznaje istnienie pewnego rodzaju przedmiotów, wśród których można dokonać następujących...

John Hospers - „Umysł i ciało” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

John Hospers - „Umysł i ciało” To, co fizyczne, i to, co psychiczne O ile procesy, zdarzenia i zjawiska fizyczne zawsze można umiejscowić gdzieś w przestrzeni, o tyle nie udaje się to w odniesieniu do procesów, zdarzeń i zjawisk psychic...

Wersje materializmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Zdzisław Augustynek - „Wersje materializmu” Sens tezy materialistycznej zależy od dwóch czynników: definicji cechy bycia materialnym określenia typu (typów) przedmiotów, którym się przypisuje cechę bycia materialnym Niniejszy artykuł ma za zadanie rozważyć czynnik drugi, jako że pierwszy jest br...

Zdarzenia, rzeczy, procesy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zdzisław Augustynek - „Zdarzenia, rzeczy, procesy” Augustynek rozpatruje zagadnienie ontologii, która byłaby najbardziej adekwatna do definicji czasu umiarkowanego monizmu w wersji zdarzeniowej oraz do teorii czasu zawartej w teorii względności. Ontologia ta powinna spełniać następujące warunki: z...

Zmiana i sprzeczność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Kazimierz Ajdukiewicz - „Zmiana i sprzeczność” Celem artykułu jest wykazanie, że rozumowania dowodzące, iż wszelka zmiana (a więc i ruch) implikuje sprzeczność, nie są poprawne. Augustynek zauważa, że w starożytności walka z arystote...

Prawo sądowe RP szlacheckiej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

PRAWO SĄDOWE RP SZLACHECKIEJ II. PRAWO PRYWATNE A. OSOBY 292. Osoby fizyczne i prawne: lata sprawne - od XVI w. chłopcy - 15, dziewczyny - 12, w 2 połowie XVII w. podniesiona do 18 dla chłopców, 14 dla dziewczyn, lata dojrzałe - uzyskiwane przez mężczyznę w wieku 24 lat, po zakończeniu lat spra...

Podstawowe założenia filozofii Hume- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Przedstaw podstawowe założenia filozofii Hume'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia scientyzm. Podaj przykłady kierunków filozoficznych lub filozofów, związanych ze scientyzmem. Dawid HUME (1711-1776), szkocki filozof, historyk, ekonomista. Był agnostykiem co zamknęło mu drogę do kariery uniwersyteckiej,...