Uniwersytet Warszawski - strona 551

note /search

Rachunek zbiorów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Rachunek zbiorów Aparat rachunku zdań nie wychwytuje na przykład sylogizmów. Dlatego w ich przypadku konieczne jest wykorzystanie rachunku zbiorów. Język rachunku zbiorów: x, y, z... ...

Rachunek zdań w postaci założeniowej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Rachunek zdań w postaci założeniowej Jest też nazywany systemem dedukcji naturalnej, gdyż na pewien sposób naśladuje intuicyjny sposób dedukowania. Został opracowany niezależnie przez dwóch logików: Gerard Gentzen i Stanisław Jaśkowski. W ...

Rachunek zdań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Rachunek zdań p, r, s, t - zdania proste zmienne zdaniowe ∼, ∨, ∧, →, ↔ -- funktory ekstensjonalne stałe logiczne funktor negacji ∼ (nieprawda, że...) p ∼p 1 0 0 1 funktor alternatyw...

Racjonalność przekonań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Racjonalność przekonań czy „nieracjonalne” znaczy: „fałszywe”? nie; istnieją przekonania nieracjonalne i prawdziwe, jak i racjonalne i fałszywe [np. jakakolwiek odrzucona teoria naukowa] przekonanie nieracjonalne wynika z przecenienia pra...

Rozumowania zawodne i problem indukcji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Rozumowania zawodne i problem indukcji W rozumowaniach uprawdopodabniających prawdziwość przesłanek nie zapewnia prawdziwości wniosku ale go uprawdopadabnia. Są one rozumowaniami memonotonicznymi - dodatkowa przesłanka zmienia w nich prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia. [Błąd Monte Carlo...

Tautologie logiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 483

Tautologie logiczne tautologie logiczne - schematy reprezentujące zdania złożone wyłącznie prawdziwe - (prawa logiki) [aby sprawdzić, czy dane zdanie jest tautologią, czy też nie, należy przeprowadzić „sprawdzanie zerojedynkowe”] przykład „sprawdzania zerojedynkowego” - czy następujące

Teoria elementarna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

TEORIA ELEMENTARNYCH CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH. Akty poznawcze są wyrażane w języku. Aby je zrozumieć należy poznać funkcjonowanie języka. Typy czynności poznawczych: 1.kategoryzacyjne 2. konceptualizacyjne Ad.1. Czynności kategoryzacyjne. Użytkownik języka operuje na obiektach teoriomnogościowych ...

Teoria - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Teoria (filozofia) nauki- struktura nauk. Podejście zdaniowe- nauka to system zdań, powiązanych relacjami. Zdania teoretyczne i empiryczne. Pojęcie języka w sensie logicznym- jest konstrukcją abstrakcyjną. Język w sensie logicznym relacja przekładalności język naturalny rzeczywistość ukryta, mode...

Teorie wnioskowań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Teorie wnioskowań Wnioskowanie to czynność uznania, akceptacji zdania zwanego wnioskiem na podstawie akceptacji innych zdań będących przesłankami Mają charakter finitystyczny - przesłanki tworzą zbiór skończony Sposób akceptacji wniosku: ...

Tradycyjny rachunek nazw a logika współczesna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Tradycyjny rachunek nazw a logika współczesna Okazuje się, że prawa rachunku nazw nie zawsze dadzą się utrzymać: Żadne branie lekarstw nie jest rzeczą złą. Każde branie lekarstw jest rzeczą nienaturalną. Niektóre rzeczy nienaturalne nie są rzeczami złymi. M e P M a S S o P Po sprawdzeniu met...