Uniwersytet Warszawski - strona 550

Logika ogólna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

Logika ogólna- zbiór dyscyplin, powiązanych wspólnym tematem- jakie są warunki, kryteria poprawnego myślenia? Jakie są typowe błędy w naszym myśleniu? Jak ich unikać? Jak rozpoznać, czy warunki (nie)poprawnego myślenia są spełnione? Formułowanie norm jak należy i nie należy myśleć. Co to jest myśle...

Podstawowe czynności wiedzotwórcze - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI WIEDZOTWÓRCZE PYTANIA Każde zdanie pytające zbudowane jest z partykuły pytajnej: „czy”, „kto”, „co”, „który”itp., po którym następuje zdanie w sensie logicznym i znak zapytania. Są dwie kategorie pytań: a)pytania rozstrzyg...

Podstawowe prawa rachunku zdań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

Podstawowe prawa rachunku zdań - starożytne (Arystoteles) p → p prawo tożsamości ∼∼p ↔ p prawo podwójnego przeczenia p ∨ ∼p prawo wyłączonego środka ∼(p ∧ ∼p) prawo (nie)sprzeczności - średniowieczne [(p → q) ∧ p] → q

Podział znaków i czynność interpretacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Podział znaków i czynność interpretacji Przez znak należy rozumieć „stan rzeczy spowodowany przez człowieka po to, by według przyjętej konwencji znaczeniowej wiązać z tym stanem myśli o określonej treści. Konwencja znaczeniowa może być czysto umowna lub może powstać zwyczajowo. Celem wytworzenia zn...

Podział znaków według Peirce'a - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Podział znaków według Peirce'a Indeksy (wskaźniki) - interpretantem jest jakaś koncepcja naukowa (przyrodnicze lub matematyczne) np. błyskawica - burza (Indeksy/znaki indeksalne oparte na fizycznym/egzystencjalnym związku modela/przedmiotu ze znakiem, np. dym jako znak ognia, inaczej mówiąc indeks...

Presupozycja i implikatura konwersacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1323

Presupozycja i implikatura konwersacyjna Zarówno wynikanie logiczne, jak i presupozycja oraz implikatura konwersacyjna pozwalają coś z danych zdań wywnioskować. Jednak podczas, gdy wynikanie jest relacją semantyczną (opartą na mocy samego zna...

Przekonania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Przekonania być przekonanym (przeświadczonym), że... ↔ być gotowym uznać dane zdanie za prawdziwe [należy pamiętać, że istnieją przekonania nieuświadomione] x jest przekonany, że p ↔ x jest gotów uznać zdanie „p” za prawdziwe zbiór takich zdań nazywamy subiektywną wiedzą o świecie jednostki źró...

Rachunek kwantyfikatorów - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Rachunek kwantyfikatorów - ćwiczenia Sformułuj zdania odpowiadające poszczególnym schematom: P - być poetą Q - być poematem R - być autorem ∀x { Q(x) → ∃y [P(y) ∧ R(x,y)] } Każdy poemat ma swojego autora, który jest poetą. ∃x { P(x) ∧ ∀y [R(x,y) → Q(y)] } Istnieje poeta, który jest autorem t...

Rachunek relacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Rachunek relacji Teoria mnogości utożsamia relacje dwuczłonowe zachodzące między elementami danego zbioru ze zbiorami par uporządkowanych elementów tego zbioru. Każda relacja, w której pozostają do siebie elementy zbioru A, jest pewnym ...