Uniwersytet Warszawski - strona 549

Czynności konceptualizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Czynności konceptualizacyjne. Operujemy na treściach. Na wyrażeniach języka określone są funkcje konotacji. a)w sensie logicznym -normatywne. Treścią normatywną jest ta, którą dana osoba kojarzy na zasadzie powinnościowej. ( wyznaczają jakie powinny być typowe desygnaty dla danej osoby) (np. drzew...

Definicje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Definicje Większość logików zgadza się ze sobą w tym, że definicji nie można zdefiniować. Wittgenstein sugerował, że termin „definicja”, podobnie jak termin „gra”, tworzy rodzinę znaczeniową, nie ma bowiem zestawu cech, który przysługiwałby wszystkim definicjom i tylko im. Można próbować określić d...

Inne możliwe rachunki zdań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Inne możliwe rachunki zdań Rozpatrywanie innych rachunków zdań, występujących na poziomie czystej możliwości p jest tak, że p (*p) 1 1 0 0 *p - funktor asercji p nie jest tak, że p (∼p) 1 0 0 1 ∼p - funktor negacji p jest tak lub n...

Język naturalny - omówienien - Język sztuczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

JĘZYK NATURALNY- język, który powstaje i rozwija się spontanicznie. Języki naturalne to języki poszczególnych narodów(etniczne) Charakteryzują się: Wielkim bogactwem i różnorodnością elementów Płynnością elementów. Gramatyka, słownikowe reguły kodyfikacja tych elementów. Kodyfikacja w stosunku...

Koncepcja asocjacyjna znaku - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Koncepcja asocjacyjna znaku - relacja zachowania redukowana jest do relacji asocjacji Być znakiem = kojarzyć się X - jest znakiem, Y, to znaczy, X kojarzy się z Y X jest znakiem Y dla osoby O  gdy ujęcie przedmiotu X przez osobę O wywołuje, ujęcie przedmiotu Y w umyśle osoby O Przedmiot X jest...

Koncepcja behawioralna znaku - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Koncepcja behawioralna znaku koncepcja behawioralna radykalna, biologiczna (Pwłow, Skinner) koncepcja behawioralna kultualistyczna(?) (Wittgenstein) To nie dym jest znakiem ognia, czy ogień znakiem dymu, ale to N2 zawsze znakuje zachowania. DYM znakuje moje zachowanie wobec pożaru. Racją znakowan...

Koncepcja fenomenologiczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Koncepcja fenomenologiczna (intencjonalna) Relacja znakowania konstytuuje się na wtórnej intencjonalności przedmiotów. Nosiciel znaczenia odbierany jest przez umysł poznający i on nadaje zdolność rozumienia. W trakcie odbioru znaczenia prze...

Koncepcja semiotyczna znaku Pirce - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

koncepcja semiotyczna znaku Pirce'a (Charles Sanders Peirce pisze o trzech korelatach znaku, wskazuje na trzeci spośród nich (interpretant) jako łączący, scalający reprezentan z przedmiotem. Uwagę zwrócić w tym miejscu należy na fakt, że taka koncepcja znaku mówi o interpretacji, jako o „mediującej...

Kultura logiczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Kultura logiczna „Im mniej jasno się wyrażamy, tym trudniej nasze stanowisko zakwestionować”. Jak długo nie jest wiadome, co i o czym się twierdzi, nie warto rozważać, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. źródła niejasności wypowiedzi: amfibolia - zła konstrukcja składniowa, która ...

Logika matematyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Logika matematyczna- metalogika, metamatematyka, teoria systemów dedukcyjnych. Zajmuje się badaniem właściwości rachunków logicznych, ich własnościami semantycznymi (teoria modeli se...