Uniwersytet Warszawski - strona 538

Kariotyp-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Kariotyp Kariotyp - zespół chromosomów danego osobnika lub gatunku. Do analizy kariotypu wykorzystuje się komórki w stadium metafazy: Komórki merystematyczne Komórki macierzyste ziaren pyłku Komórki gruczołów płciowych Komórki szpiku kostnego...

Mejoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701

Mejoza 1 podział redukcyjny 2 podział wyrównawczy (ostateczna redukcja DNA 2c → 1c) Pomiędzy podziałami mejotycznymi zachodzi interkineza - blokowanie replikacji. Mejoza postzygotyczna - cykl haploidalny; zygota → 4 spory w komórce wegetatyenej. Mejoza prezygotyczna - w komórkach gonad;

Struktura jądra interfazowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Struktura jądra interfazowego Wydzielenie jądra to oddzielenie transkrypcji i translacji. U procaryota nie ma intronów - transkrypcja i translacja prawie równoległe. U eucaryota geny w postaci nieciągłej: pre-mRNA musi przejść proces dojrzewania (dotyczy ono wielu rodzajów RNA...) Dojrzewanie: Na...

Błona komórkowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 735

Błona komórkowa: funkcje, budowa i wplatanie białek oraz połączenia między komórkami (poprawiony schemat kotranslacji) Błona komórkowa Błona komórkowa ma grubość około 5 nm, co odpowiada 50 atomom. Jej najważniejszą funkcją jest ochrona przed rozproszeniem się zawartości komórki lub mieszaniem się ...

Budowa jądra komórkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Budowa jądra komórkowego Ścieżki przekazywania informacji w komórce: ścieżka Ras (środowisko-komórka-jądro) - patrz wykład IV. Każde jej zakłócenia może spowodować nowotwór, gdyż wpływa ona na regulacje podziałów i różnicowania komórki. Prawidłowe komórki mają wyłączoną ścieżkę Ras (chyba, że w śr...

Chloroplasty-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Chloroplasty Chloroplasty znajdują się wyłącznie w komórkach roślinnych (w różnego typu miękiszu - nie ma ich w epidermie z wyjątkiem aparatów szparkowych). Budowa chloroplastu: Chloroplast to bryła otoczona 2 błonami (zewnętrzna zawier...

Hormony-opracowanie - Transdukcja sygnału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Hormony - transdukcja sygnału i jego losy w komórce. Sygnalizacja w organizmie: endokrynowa (hormonalna)- hormony wydzielane sa do krwiobiegu i rozprowadzane po całym ciele. parakrynowa - mediatory lokalne wydzialane są do środowiska zewnątrzkomórkowego, działają miejscowo. autokrynowa - komórka w...

Kategorie komórek-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Kategorie komórek: Losy komórek w organizmie determinowane są zarówno przez czynniki zewnętrzne (np. czynniki wzrostu), jak i wewnętrzne. Komórki "uśpione" w fazie G0, zdolne do ponownej proliferacji w określonych warunkach (komórki macierzyste). Komórki embrionalne - znajdujące się w f...

Losy białek w cytoplazmie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

Przyczyny niszczenia białek: Białka nieudane, np. źle sfałdowane, podlegają poliubikwitynacji - do określonych aminokwasów (lizyn) dołączana jest ubikwityna, która "kieruje" białko do proteasomów. "Nieudane" białko: jest niewłaściwie sfałdowane ma zgrupowanie liz...

Mitochondria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Mitochondria Budowa mitochondrium: Mitochondria to organella otoczone podwójną błoną - w błonie zewnętrznej znajdują się poryny (kanały wodne), w błonie wewnętrznej systemy transportu elektronów (bardzo dużo białek transbłonowych). Pomiedzy nimi znajduje się przestrzeń perimitochondrialna. Błona w...