Uniwersytet Warszawski - strona 537

RNA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Wykład IX Przegląd struktur RNA pozwala wyróżnić charakterystyczne motywy struktury III rzędowej, które utrzymują się dzięki oddziaływaniom stabilizującym. Dla tRNA charakterystycznym motywem jest pseudociągłe złącze dwóch pętli typu A, a oddziaływaniami są: staking interkalacyjny i nietypowe (nie ...

Spektroskopia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Wykład IV Metody pozwalające wyznaczyć struktury przestrzenne cząsteczek w różnych warunkach. Technika promieniowania Roentgena (dominująca) Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) Techniki spektroskopowe wykorzystują zjawisko oddziaływania elektromagnetycznego. Fala elektromagnetyc...

Tautomeria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Biofizyka, wykład 7 Tautomeria Płaskie zasady azotowe, protony przyłączone do atomów azotu i tlenu, mogą one przyjmować różne położenie w cząsteczce (protony). Badania krystalograficzne wykazały, że formy okso-amino (=keto-amino; brak związanych protonów na tlenach i występujące podwójne wiązane ...

Ultrawirowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

Biofizyka, wykład 3 Metody wyznaczania mas cząsteczkowych cząsteczkowych separacji cząsteczek na podstawie różnic mas: - ultrawirowanie -elektroforeza żelowa i kapilarna - spektroskopia mas Metody wyznaczania struktur przestrzennych prze...

Zniszczenie helisy-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Wykład VIII Zniszczenie struktury II rzędowej helisy jest odwracalne. Topienie helis - rozrywanie się helis na pojedyncze nici i powrót do stanu helikalnego. Odbywa się w wąskim zakresie temperatur. Najpowszechniej stosowaną metodą śledzenie procesu topienia jest absorpcja światła UV. Jeżeli popa...

Zwijanie białek-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Zwijanie białek - protein forming przewidywanie struktur przestrzennych na podstawie sekwencji aminokwasów wyznaczanie dróg zwijania Parametry: wyznaczanie czasów zwijania formy zwijania drogi zwijania w poszukiwaniu dróg o znanej sekwencji w białkach o znanej sekwencji b. dużo struktur przes...

Metody-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

METODY Wyznaczania mas cząsteczkowych i separacji cząsteczek na podstawie różnicy mas: ultrawirowanie elektroworeza żelowa i kapilarna spektrometria masowa Wyznaczanie struktur przestrzennych z dużą rozdzielczością: dyfrakcja promieniowania...

Cykl komórkowy u eucaryota-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Cykl komórkowy u eucaryota Cykl komórkowy - ściśle określona sekwencja etapów, przez które przechodzi komórka od chwili powstania do zakończenia podziału. Cykl mitotyczny - zespół ściśle uporządkowanych i ukierunkowanych procesów molekularnych oraz kolejnych stadiów morfologicznych w komórce rodzic...

Cytokineza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Cytokineza Cytokineza u zwierząt Prometafaza/metafaza - decyzja o ułożeniu wrzeciona kariokinetycznego (bierze w tym udział dyneina i F-aktyna wraz z MT) Punkt krytyczny istnienia wrzeciona - zła lokalizacja - STOP Organizacja pierścienia: Pierś...

Cytoszkielet-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Cytoszkielet Kształt Transportowanie i rozmieszczenie organelli i makromolekuł Wewnętrzna organizacja Ruch Skurcz Podział Fagocytoza Zjawisko adhezji komórkowej Mikrotubule (25nm) Polaryzacja mikrotubul związana jest z hydrolizą GTP i przyłączaniem α i β tubuliny. Koniec + ma większe powin...