Uniwersytet Warszawski - strona 510

Edukacja zdrowotna - pożądane kompetencje nauczycieli

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

NAUCZAJ Ą CY: jest przewodnikiem (doradcą, liderem, animatorem) uczących się nie wchodzi w rolę "eksperta" ("mistrza"), który "musi wszystko wiedzieć"; ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania, ma odwagę powiedzieć: "nie wiem, ale sprawdzę i odp...

Rola języka łacińskiego w kulturze renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

Rola języka łacińskiego w kulturze renesansu W literaturze średniowiecza, renesansu i baroku większość piśmiennictwa powstała w języku łacińskim. Również w dobie renesansu stanowił on uniwersalne narzędzie komunikacji między ludźmi wykształconymi, a ci przecież pisali i czytali teksty literackie. P...

Słoty - Wiersz o chlebowym stole

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Gospodnie, da mi 1 to wiedzieć, Bych 2 mogł o tem cso 3 powiedzieć, O chlebowem stole 4 .      Zgarnie na się wszytko pole 5 , Cso w stodole i w tobole, Csole się na niwie zwięże 6 , To wszytko na stole lęże 7 . Przetoć stoł wieliki świeboda 8 : S...

Streszczenie "Kroniki" Galla Anonima

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

Księga I Na dworze Popiela w Gnieźnie urządzane są postrzyżyny książęcych synów. Dwaj nie zaproszeni goście zostają wygnani z pałacu. Przybywają wtedy do chaty ubogiego kmiotka Piasta i jego żony Rzepki. Wieśniacy są gościnni, oddają wędrowcom wszystko, co mają najlepszego. Dzieją się podczas tej w...

Tematy i motywy biblijne w twórczości Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2331

tematy i motywy biblijne w twórczości Jana Kochanowskiego Około 1562 roku wychodzi w Krakowie poemat Zuzanna . Do wydania tego dołączono pieśń Czego chcesz od nas, Panie , zwaną też Hymnem . Motyw Zuzanny pochodzi ze Starego Testamentu , ...

"Kronika polska" Galla Anonima - treść ksiąg

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 595

Treść ksiąg W Prologu do ks. I mówi o celu pisania kroniki, jakim było rozsławienie czynów przodków, którym za zasługi dla ojczyzny należy się wieczna pamięć. Księga I wyjaśnia pochodzenie narodu polskiego w świetle podań i mitów znanych już z kroniki Galla. Rozmowa Mateusza z Janem dotyczy przodk...

Twórczość Klemensa Janickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1078

Twórczość Klemensa Janickiego. Klemens Janicki osiągnął wysoką sprawność w panowaniu nad głównymi wyznacznikami twórczości w języku łac. - językiem i tematem. Korzystał z poematów antycznych i współczesnych poetów XVI-wiecznych, są to typo...

Twórczość poetów polsko - łacińskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Twórczość poetów polsko - łacińskich (poza Klemensem Janickim) Mianem poezji polsko-łacińskiej historycy literatury określają poetycki przełom między średniowieczem a renesansem. Poeci, którzy odrzucili średniowieczne wiersze rymowane i izosylabiczne i zrekonstruowali system prozodyjny łaciny czasó...

Wincenty z Kielczy - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2044

Wincenty z Kielczy (ur. ok. roku 1200 , zm. po 1262 ) ♦ Nazwę miejscowości z imienia Wincentego identyfikowano z Kielcami, jednak prawdopodobne też jest, iż chodzi tu o Kielcz na Opolszczyźnie. Być może jest o miejsce jego urodzenia bądź ośrodek, z którym był związany z racji funkcji kościelnych. ...

Wincenty zwany Kadłubkiem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Wincenty zwany Kadłubkiem (ur. po 1150 lub ok. 1160 według tradycji we wsi Karwów koło Opatowa ,- zm. 8 marca 1223 w Jędrzejowie ) ♦ imie dziejopisarza pojawiło się po raz pierwszy wśród dokumentów opatowskich w 1189r. w formie „magister Vincencius” ♦ przydomek ,,Kadlub" mógł być, jak się przy...