Uniwersytet Warszawski - strona 509

Zbigniew Morsztyn "Emblema 47" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3731

EMBLEMA 47 Człowiek poglądając na kompas płacze. Napis: A zaś krótkość dni moich nie skończy się prędko. Jb. 10, 20. Jakoż nie płakać, jak się nie frasować,      Jako nie mam dni i godzin rachować, Kiedy je pędzi czas niedościgniony      Prędzej niż z kresu zawodnik puszczony. Kują kowale, robią rz...

Zbigniew Morsztyn - biografia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

Zbigniew Morsztyn Poeta z urodzenia był arianinem, urodził się ok 1628 roku na Pogórzu. Prawdopodobnie uczył się w szkołachw Raciborsku. Zanim rozpoczął służbę wojskową u Janusza Radziwiłła, pracował przy wielickich żupach solnych. Pod dowództw...

Człowiek jako istota biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2233

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA Ludzie wszystkich ras i narodów, żyjący na całym świecie, mają pewną liczbę wspólnych cech biologicznych, które leżą u podstaw wspólnoty kulturowej człowieka. Do cech tych zaliczamy: I cecha: posiadanie kultury - nie ma zbiorowości ludzkiej, w której nie byłoby ja...

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

„EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU” Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które ...

Edukacja zdrowotna - wprowadzenie do zajęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Cele: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami relaksacyjnymi wynikającymi z aktywności fizycznej, przydatnymi w sytuacjach stresowych. Zapoznanie z objawami stresu i ich konsekwencjami dla naszego zdrowia. Pokazanie korzystnego wpływu aktywności fizycznej jako najlepszego sposobu walki ze ...

Gerontologia - obszerna definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3752

I. GERONTOLOGIA JAKO NAUKA . 1. Przedmiot badań, miejsce wśród innych nauk, podstawowe pojęcia. Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Jej nazwa utworzona została ze słów pochodzenia greckiego: geras - starość, geron - starzec lub mędrzec, logos ...

Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

5. EDUKACJA ZDROWOTNA - JEJ ISTOTA, PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ, DOBÓR TREŚCI. Z wykładów: Dobór treści edukacji zdrowotnej człowiek stary charakteryzuje się odmiennością biologiczną człowiek stary jest wizerunkiem nieuchronnego końca życia nie jesteśmy w stannie zatrzymać starzenia, ale możemy je op...

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie Magdalena Woynarowska-Sołdan Uniwersytet Warszawski Znaczenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły Wyniki wielu badań wskazują, że pozytywny, wspierający klimat społeczny szkoły: sprzyja osiągnięciom szkolnym uczniów, ich motywacji do nauki, satysfakc...

Odporność swoista i nieswoista

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2051

Wyjaśnij co oznacza pojęcia: „odporność swoista- bierna i czynna, naturalna i sztuczna, odporność nieswoista” . Mechanizm odporności organizmu jest skomplikowany i nie poznano jeszcze w pełni procesu jego działania. Powstał on w trakcie rozwoju filogenetycznego człowieka. Pierwszym mechanizmem była...

Edukacja zdrowotna - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2163

Koncepcja cyklu uczenia się przez doświadczanie i jej przydatność w edukacji zdrowotnej. Wyjaśnić rolę ucznia i nauczyciela. Cykl uczenia się przez doświadczenie jest częścią teorii uczenia się przez doświadczenie opracowanej przez D. A. Kolba (1984) i zakłada, że wiedza tworzona jest w procesie od...