Uniwersytet Warszawski - strona 507

Twórczość Krzysztofa Opalińskiego - satyra

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Satyra staropolska na przykładzie twórczości Krzysztofa Opalińskiego - jedynym znanym dziełem Krzysztofa Opalińskiego są Satyry albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze należące…(Leszno, 1650). - autor korzystał z wzorców antycznych:...

Satyra barokowa - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

Satyra Barokowa Cała literatura barokowa w Polsce, szczególnie jednak w drugiej połowie stulecia, wykazuje wyraźne upodobanie w satyrze. Doskonałym przykładem może tu być twórczość anonimowych rybałtów (XV-XVI). Pod tym pseudonimem ukrywali się pisarze rybałtowscy (ludność plebejska) piszący w imie...

Satyry albo przestrogi Opalińskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w polszcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone Tomik oparty na wzorze gatunkowym rzymskiej satyry. Dominuje tam retrospektywny kąt widzenia oparty na konfrontacji dziś i dawnie. Satyry Opali...

Sielanka jako gatunek literacki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2016

Sielanka jako gatunek literacki i jego realizacja w literaturze staropolskiej Sielanka uznawana jest za główny gatunek literatury pastoralnej. Jej tematyka oscyluje wokół, życia paste...

Sonet w poezji staropolskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

Sonet w poezji staropolskiej. (Na podstawie słownika literatury staropolskiej T. Michałowskiej) Nazwa i pojęcie. Nazwa sonet funkcjonuje w poezji polskiej już w XVI w. Wywodzi się z włoskiego sonetto, określającego gatunek poetycki, którego wyróżnikiem była ściśle przestrzegana struktura wierszowa....

Szymon Zimorowic "Roksolanki, to jest ruskie panny"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1218

Roksolanki, to jest ruskie panny Utwór składa się z trzech części I chór żeński 18 pieśni II chór męski 31 pieśni III chór żeński 20 pieśni Rozpoczyna się autorskim prologiem do B.Z. i K.D (Pod inicjałami B.Z. kryje się nazwisko brata Szymona, J...

Szymon Zimorowic "Ukochanym oblubieńcom" - tekst

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

UKOCHANYM OBLUBIEŃCOM B. Z. i K. D. Te kwiatki zbioru mego, na polach uszczknione Kastalijskich, niech będą tobie poświęcone, Ucieszny Rozymundzie z Lilidorą, który Chciałeś mię był wprowadzić na askrejskie góry, Kędy pod lasem siadszy Kalliroe śliska Z piersi nabrzmiałych wody obfite wyciska....

Szymon Zimorowic - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Szymon Zimorowic Urodził się w 1608 lub 1609 r. we Lwowie, jako syn kamieniarza Ozimka. Rodzina Ozimków należała do tak zwanych przedmieszczan i nie posiadała pełni praw miejskich. Szymon, podobnie jak jego starszy brat Józef Bartłomiej (także poet...

Kasper Twardowski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Twardowski Kasper (ok. 1592 - przed 1641) Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, przypuszczalnie w Samborze. W młodości przebywał w Krakowie, studiował być może w Akademii Krakowskiej. Obracał się w kręgach szlacheckich i mieszczańskich. W czasie wojny szwedzkiej wzywał do walki z najeźdźcą. W 1629 pr...

Twrczość Józefa Baki na tle poezji późnego baroku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Twórczość Józefa Baki na tle poezji późnego barku Żywot Józefa Baki jest stosunkowo mało znany, nie odnaleziono również żadnego jego portretu. Urodził się prawdopodobnie 18 marca 1707 roku.(wg niektórych źródeł w 1706 ) w dość zamożnej, szlacheckiej rodzinie z kresów wschodnich, pieczętującej się h...