Uniwersytet Warszawski - strona 505

Daniel Naborowski - kilka dzieł

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

Krótkość żywota Godzina za godziną niepojęcie chodzi: Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. Krótka rozprawa: jutro - coś dziś jest, nie będziesz, A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz; Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie. Słońce więcej nie wschodzi to, kt...

Najważniejsze pamiętniki staropolskie - charakterystyka ogólna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1666

Najważniejsze pamiętniki staropolskie - charakterystyka ogólna. Charakterystyka ogólna pamiętników staropolskich: - rozkwit staropolskiego pamiętnikarstwa datuje się na koniec XVI i większą część XVII wieku, co związane jest z Polską historią tego okresu oraz dominacją stanu szlacheckiego nad inny...

Petrarkizm, marinizm, konceptyzm - charakterystyka pojęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3087

Petrarkizm, marinizm, konceptyzm- charakterystyka pojęć Petrarkizm- termin ukształtowany w nowożytnej historii literatury. Określa on zjawisko wielostronnego oddziaływania na literaturę europejską twórczości Francisco Petrarki, przede wszystkim, wzoru poetyckiego ukształtowanego przez niego w cyklu...

Literatura sowiźrzalskiej i jej znaczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Poetyka literatury sowiźrzalskiej i jej znaczenie dla kultury polskiej xvi i xvii wieku. Literatur plebejska, czyli literatura tworzona od końca XVI wieku do I połowy wieku XVII, przez autorów wywodzących się z najniższych warstw społecznyc...

Poezja metafizyczna - charakterystyka pojęcia przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2429

Poezja metafizyczna” - charakterystyka pojęcia na wybranych przykładach. Poezja metafizyczna - poezja szukająca wyzwolenia od strachu przed dynamiką uciekającego czasu przez pełne włączenie się w ruch czasu lub przez ucieczkę w miejsca bezruchu. Na założeniach katolickiej metafizyki opierają się d...

Problematyka "Psalmodii polskiej" Wespezjana Kochowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1708

Problematyka „Psalmodii polskiej” Wespezjana Kochowskiego - ostatnie dzieło Kochowskiego, pisane psalmowymi wersetami. Składa się z 36 psalmów, napisanych w 1693 r. Inny tytuł: Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego Dawcy, Panu i Bogu albo Psalmodia polska, za dobrodziejstwa Boskie dzięku...

Kasper Twardowski "Lekcyje Kupidynowe" - problematyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1687

Lekcyje Kupidynowe D ziś znane są tylko z przekazów rękopiśmiennych, różniących się zresztą między sobą. Żaden egzemplarz druku nie zachował się. Wobec braku tekstu drukowanego i wobec rozbieżności przekazów rękopiśmiennych nie zdołano do dziś ustalić aute ntycznej wersji utworu. Lekcyje Kupidynowe...

Krzysztof Opaliński "Przedmowa"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Przedmowa Myśliłem, co by pisać pod te czasy w Polszcze, Historyją czy rymy, czy co do zabawy? Czy sielanki, czy fraszki, czy li sowizrzałów, Albertusów, czy bajki, czy też oracyje, Czy li mowy ...

Reformacja - znaczenie dla kultury europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Reformacja i jej znaczenia dla kultury europejskiej Wielkim ruchem religijnym i kulturalnym w okresie XVI wieku była reformacja. Przedstawiano ją nieraz jako zjawisko społeczno-polityczne czy socjologiczne. Reformacja europejska to jednak przede wszystkim zjawisko z zakresu życia duchowego - stanow...

Renesans, barok - reformacja, kontrreformacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3416

Wyjaśnij terminy: renesans - barok - reformacja - kontrreformacja. Przy omawianiu tych terminów posłużę się podręcznikiem z liceum „Przeszłość to dziś”. Renesans - tym terminem historycy określają epokę w dziejach kultury europejskiej trwającą od połowy XIV do końca XVI stulecia. Są to czasy burzl...