Uniwersytet Warszawski - strona 503

Jan Andrzej Morsztyn "Lutnia"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365

Lutnia Niestatek Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni      Słonecznych drobne kąski wżenie do kieszeni, Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi,      Prędzej zamknie w garść świat ten, tak wielki, jak stoi, Prędzej pięścią bez swojej obrazy ogniowi      Dobije, prędzej w sieci obłoki p...

Jan Andrzej Morsztyn - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

Twórczość Najbardziej reprezentatywnym zbiorem poezji Morsztyna jest „Lutnia”. Widać w niej wszystkie cechy charakterystyczne dla jego poezji. Ma ona przede wszystkim zaskoczyć i olśnić czytelnika nie tyle tematyką, ale formą - tym, jak każdy temat potrafi poeta ująć w sposób nieoczekiwany, wymyśln...

Jan Andrzej Morsztyn - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Jan Andrzej Morsztyn Wywodził się z niemieckiej mieszczańskiej rodziny Mornsteynów czy Morrinsteinów. Ród Morsztynów przybył do polski w XIV wieku i już w wieku XV byli uważani za przedstawicieli szlachty. Ojciec Jana Andrzeja Morsztyna był zamoż...

„Gofred albo Jerozolima Wyzwolona” - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2814

„Gofred albo Jerozolima Wyzwolona ” Pieśń I Wychwalanie zasług Gofreda, Apostrofa do Matki Boskiej, aby nie była zbyt surowa jeśli autor gdzieś przypadkowo skłamie, Apostrofa do Alfonsa(mecenasa autora) Baldwin (brat Gofreda) pragnie walki, zdo...

Józef Baka "Poezje" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Józef Baka, Poezje (oprac. A. Czyż i A. Nawarecki) Można powiedzieć o twórczości Baki, że jest zapomniana, ale można też powiedzieć, że jest legendarna, mityczna, przysłowiowa. A więc znana i nieznana równocześnie. Znana- bo wznawiana kilkakrotnie (ostatni raz w 1855 roku), nieznana- bo od daty os...

"imitatio" w dawnej teorii poezji i praktyce poetyckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

. Kategoria „imitatio” w dawnej teorii poezji i praktyce poetyckiej (na wybranych przykładach) Imitatio- naśladowanie literatury stworzonej przez starożytnych mistrzów. -filozoficzne podłoże naśladownictwa stanowiła wypracowana przez Platona i Arystotelesa teoria

Literatura renesansu i baraku - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1316

I Barok wczesny daty 1580-1620 Renesans kończy się w atmosferze sceptycyzmu, ruch reformacyjny zburzył jedność chrześcijańskiego świata, zarysował się kryzys literatury, świadomości społecznej. Coraz częściej pojawiały się propozycje zwołania soboru, który mógłby określić stanowisko kościoła wobec ...

Poezja Naborowskiego i Morsztyna - konceptyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

Konceptyzm w poezji Daniela Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna Daniel Naborowski i Jan Andrzej Morsztyn należą do swoistego nurtu poezji barokowej tzw. konceptyzmu-inaczej zwanego marinizmem od nazwiska włoskiego poety Gimbattista Marina, który zapoczątkował ten kierunek w poezji. Charakteryzo...

Konstrukcja narratora w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4354

Konstrukcja narratora w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska Jan Chryzostom Pasek pisze swe „Pamiętniki” jakby dwoma rodzajami pióra. Gdy opowiada przygody, pisze językiem prostym, jędrnym, oszczędnym, żywym, piszę krótko, dobiera słowa celn...

Podmiot liryczny w ,,Sonetach" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1526

Kreacja podmiotu lirycznego w ,,Sonetach” Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego Sęp Szarzyński jest poetą religijnym, jego twórczość zalicza się do metafizycznej poezji baroku. Z rozważań podmiotu lirycznego nad zmiennością świata i przypadkowością rodzi się wizja człowieka ,, rozdwojonego”, rozdartego międ...