Uniwersytet Warszawski - strona 498

"Maria" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Maria I Gatunek: powieść poetycka - synkretyzm gatunkowy - tajemniczość, niedomówienia w fabule - luźna kompozycja, fragmentaryczność - obiektywne wypowiedzi narratora (narrator nie t...

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 210
Wyświetleń: 917

Część pierwsza Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do Poezji . Narrator snuje refleksje na jej temat. Porusza również kwestię poety jako artysty obdarzonego mocą tworzenia, wpływania na umysły ludzkie. Twórca może mierzyć się z Bogi...

"Nie-boska komedia" - treść i streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

Nie-Boska komedia Streszczenie Motto: „Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego nie znali ich przodkowie - wahanie się i bojaźń; i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich.” Bezimienny „To be or not to be, that is the question.” Hamlet Pie...

"O krytykach i recenzentach warszawskich" - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

O krytykach i recenzentach warszawskich Pamflet Adama Mickiewicza na warszawskie środowisko literackie, a właściwie na zaściankowość i dogmatyzm myśli estetycznej i

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

Adam Mickiewicz Proza artystyczna I O poezji romantycznej - przedmowa do Ballad i romansów - jeśli artysta tworzy dzieło, o którym wie, że będzie poddane krytyce, powinien wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na stworzenie takiego, a nie innego utworu/cyklu, a nie zaniechać jego wydania. - przebieg h...

"Oda do młodości" - analiza i interpretacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2310

Oda do młodości - analiza i interpretacja Oda do młodości powstała w grudniu 1820 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki klasycystycznej i myśli bliskie ludziom Oświecenia z cechami charakterystycznymi dla nadchodzącego już przełomu romantycznego. Mickiewicz sięga po typowo klasycystyc...

"Pamiątki Soplicy" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 259
Wyświetleń: 910

Pamiątki Soplicy Gatunek: g awęda szlachecka - gatunek prozy epickiej (narracyjnej), wywodzący się z opowiadań ustnych, zachowujący takie ich cechy, jak: - swobodny styl - luźna kompozycja - bezpośrednie zwracanie się do słuchaczy (czytelników) -

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1253

Geneza „Pana Tadeusza” Badacze twórczości Mickiewicza zgodnie podkreślają, że Pan Tadeusz był niespodziewany rezultatem twórczej muzy poety. Początek lat trzydziestych XIX wieku był czasem niezwykle dla Mickiewicza trudnym. Przygnębienie po upadku powstania, żal i po części także wstyd z powodu teg...

"Pierścień" - wstęp do utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

WSTĘP Autor wyznaje, że niektóre wstępy nasuwają mu na myśl następujące wydarzenie. W jakimś miasteczku księgarz wywiesił ryciny Grandville'a do bajek Lafontaine'a i podpisał je: l e w znaczy potęgę, z a j ą c - obawę, k u r o p a t w a - prostotę, l i s - chytrość, ż a b a - zarozumiałość, a m a...

"Pierścień wielkiej damy" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 3815

Pierścień wielkiej damy Gatunek: biała tragedia - gatunek dramatyczny stworzony przez Norwida w związku z jego sztuką pt. Pierścień wielkiej damy . Wiązał w sobie konwencje tragedii (odczucia głównego bohatera, zarysowane w wypowiedziach o charakterze pesymistycznej , patetycznej , tragizm zawarty ...