Uniwersytet Warszawski - strona 493

Zapytanie do Ministra Spraw Zagranicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Zapytanie nr 2667 do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanu stosunków dyplomatycznych utrzymywanych przez Rzeczpospolitą Polską z Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim    Szanowna Pani Minister! Uprzejmie proszę o odpowiedź na nast...

Geertz o naturze antropologicznego rozumienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

GEERTZ „Z PUNKTU WIDZENIA TUBYLCA”. O NATURZE ANTROPOLOGICZNEGO ROZUMIENIA Malinowski w Dzienniki w ścisłym znaczeniu tego słowa łamie mit antropologa-kameleona, doskonale zestrojonego z otoczeniem, wcielonego ideału empatii, taktu, cierpliwości, za którego sam był powszechnie uważany. Po ukazaniu...

Kolonializm - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

Kolonializm Kłopoty z kolonializmem - rywalizacja o kolonie stawała się składową starć europejskich imperializmów. Lata 60 dekadą dekolonizacji. Postkolonialny problem pogłębiania się zależności i narastającego dystansu między grupą krajów bo...

Leslie White - poglądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

Inspiracje White'a: Ewolucjonizm Morgan- rola własności w określaniu stosunków społecznych, systemy pokrewieństwa Durkheim, Malinowski, Radcliffe- Brown Marks i Engels- czynniki technologiczne i ekonomiczne odgrywają główną rolę w kształt...

Materializm kulturowy Harrisa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1792

Materializm kulturowy - Harrisa Materializm kulturowy jest to strategia w próbie zrozumienia przyczyn różnorodności i podobieństw między społeczeństwami i kulturami. Zakłada, że ludzkie społeczne życie jest odpowiedzią na praktyczne problemy ziemskiej egzystencji. Koncepcja Harrisa jest w opozycji...

Moralność genu - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Każdy organizm jest tylko nośnikiem zestawu genów wybranych z pośród wszystkich genów tworzących gatunek. Samuel Butler zwykł mówić: „kura jest tylko sposobem jaja na zrobienie drugiego jaja”. W procesie doboru naturalnego pewnego geny zys...

Morfologia społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Morfologia społeczna- nauka, której celem jest wytłumaczenie materialnego substratu społeczeństw, tzn kształtu jaki one przyjmują zasiedlając określone terytorium, liczebności i gęstości populacji, jej rozmieszczenia, oraz ogółu spraw, które służą jako nośniki życia zbiorowego. W przeciwieństwie do...

Muntu, Ruchy synkretyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Ruchy synkretyczne: Deima (kolonie Frnacuskie) Założycielka: Maria Lalou- pustelnica- niedajka, która odmową seksu zabiła męża i jego brata ;) Głową sekty jest kobieta- „świeta dziewica” (widoczny synkretyzm), ale faktyczną władzę mają męscy apostołowie (charakterystyczne dla matrylinearyzmu kult...

Od ekspansji do dominacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Kieniewicz odrzuca dotychczasowe koncepcje kolonializmu, z powodu „niedosytu” (ogólnikowość, brak odpowiedniej definicji) jaki pozostawiają: Kładzie się nacisk na związek władzy i eksploatacji obszarów położonych poza Europą, stawia się znak ró...

Orientalizm jako konstrukt europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

Orient jako konstrukt europejski, będący opozycja dla szeroko rozumianego Zachodu. (dla Ameryki orient to obszar Chin i Japonii). Orientalizm to szeroko rozumiana nauka o oriencie. Inną ogólną...