Uniwersytet Warszawski - strona 492

Nabór do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Nabór do MSZ - kryteria przyjęć: - obywatelstwo polskie -dobre zdrowie fizyczne i psychiczne -ukończone studia na szczeblu magisterskim -odbycie aplikacji w MSZ -dobra znajomość min. 2 języków obcych Tryb ubiegania się: O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci zarówno szkół państwowych, jak i p...

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych następuje zazwyczaj na podstawie pisemnego porozumienia zainteresowanych stron. W porozumieniu tym zawarty jest przeważnie termin, jak i szczebel misji dyplomatycznej (ambasada, poselstwo, przedstawicielstwo polityczne). Zwłaszcza po II w św wzrosła radykalnie l...

Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ Dyplomacja - działalność kompetentnych organów państwa w sferze stosunków międzynarodowych. Służba dyplomatyczna - organy państwa i członkowie organów, którzy wykonują funkcje dyplomatyczne w imieniu państwa i na rzecz tego państwa, ale w innych p...

Polityka zagraniczna a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

POLITYKA ZAGRANICZNA A DYPLOMACJA: 1.Polityka zagraniczna- szeroka polityka państwa, realizuje cele jakie rząd stawia. Ma bardziej ograniczone metody i środki. 2.dyplomacja- służy polityce zagranicznej. Dyplomacja Geneza- z języka greckiego- w Grecji na 2 glinianych tabliczkach spisywano np. um...

Prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1652

Prawo dyplomatyczne i konsularne : nawiązanie stosunków, procedura akredytacji, reguły precedencji, szef i personel misji, klasy i stopnie, przywileje i immunitety, zakończenie misji prawo legacji - prawo wysyłania własnych i przyjmow...

Protokół dyplomatyczny - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

Protokół dyplomatyczny Analiza Protokół Dyplomatyczny Definicja Źródła, historia i rozwój Ceremonia Etykieta Misja dyplomatyczna Precedencja Protokół dyplomatyczny w Polsce Zadania protokołu dyplomatycznego w Polsce „Niegdy...

Protokół dyplomatyczny - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1848

1. Ablegatus to poseł ... 2. Funkcje konsula wg konwencji z 1963 3. Savrigwardie to 4. Tradycyjny podarek dostojników papieskich to ... 5. Nota werbalna ... 6. liczba ambasad w Polsce w 1939 7. Wysłannik papiestwa do Bizancjum to (testowe) 8. R...

Służba dyplomatyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Służba dyplomatyczna Ambasador: - kieruje ambasadą -odpowiada za realizację polityki zagranicznej, wynikającej z aktów prawnych ministra spraw zagranicznych w danym państwie -reprezentuje swoje państwo w państwie przyjmującym -ochrona interesów, obywateli i osób prawnych swojego państwa -jest o...

Służba konsularna - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

Konsulaty Konsul: -posiada paszport dyplomatyczny -jego zwierzchnikiem jest ambasador Warunki ustanowienia konsulatu: -nawiązane stosunki dyplomatyczne Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne ...

Dyplomacja - Rzeczpospolita a Królestwo Arabii Saudyjskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE MI Ę DZY RZECZPOLSPOLITA POLSK Ą A KRÓLESTWEM ARABII SAUDYJSKIEJ Informacje ogóle o Królestwie Arabii Saudyjskiej. المملكة العربيّة السّعوديّة Oficjalna nazwa : Królestwo Arabii Saudyjskiej System polityczny : monarchia Król i Prem ier : Strażnik Dwóch Świętych Meczetów, Król...