Uniwersytet Warszawski - strona 491

Zestaw ćwiczeń z czasownika

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

zestaw ćwiczeń z czasownika Wybierz prawidłową formę czasownika z nawiasu Вчера я( купила,куповала) новый телевизор. На автобусной остановке (стояли, стали) странные люди. Золотая рыбка (исполняет,выполняет) три желания. В автодорожной катастрофе (поучаствовало, участвовало)много машин. Олег (купи...

John Stuart Mill - O wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

John Stuart Mill (1806-1873) O wolności „Celem niniejszego szkicu jest stwierdzenie jednej bardzo prostej zasady, która winna przyświecać wszelkim próbom kontrolowania lub przymuszania jednostki przez społeczeństwo, bez względu na to, cz...

Liberalizm demokratyczny - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Alexis de Tocqueville (1805-1859) O demokracji w Ameryce „Wydaje się, że jesteśmy świadkami dwóch rewolucji zmierzających w przeciwnych kierunkach: jedna stopniowo osłabia władzę, druga nieustannie ją wzmacnia. Nigdy jeszcze władza ...

Nowożytne ujęcie wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Benjamin Constant (1767-1830) „O wolności starożytnych i nowożytnych” „Pragnąłbym poddać panom pod rozwagę parę różnic, dość jeszcze nowych, między dwoma rodzajami wolności. Różnice te pozostały do dnia dzisiejszego nie zauważone, a prz...

Socjalizm naukowy - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

K a r ol Marks (1818-1883) Fryderyk Engels (1820-1895) „Manifest Partii Komunistycznej” Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych. Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, pan feudalny i chłop-poddany...

Socjalizm utopijny - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Alexis de Tocqueville (1805-1856) „Istnieje pogląd, że destrukcyjne teorie, noszące w naszych czasach nazwę socjalizmu, są z pochodzenia nowe; jest to mniemanie błędne; teorie te są współczesne pierwszym ekonomistom. Przeczytajcie Ko...

Kontraktualizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Thomas Hobbes (1588-1679) Lewiatan „Natura uczyniła wszystkich ludzi tak równymi, co się tyczy władz cielesnych i duchowych, że chociaż znajdzie się czasem człowiek wyraźnie silniejszy na ciele lub bystrzejszy umysłem niż inny, to przecież, ...

Konserwatyzm - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Edmund Burke (1729-1797) „Rozważania o rewolucji we Francji” „Pochlebiam sobie, że jestem równie przywiązany do mężnej, moralnej, poddanej regułom wolność jak każdy z członków tego Towarzystwa, bez względu na to, kim jest, a w toku całej mej...

Konserwatyzm - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Ernst J ü nger (1895-1998) W stalowych burzach „Wciąż rozpościera się nad nami cień przemożnych wydarzeń. Najpotężniejsza z wojen nazbyt jest blisko, abyśmy ją mogli w całości ogarnąć wzrokiem… Obraz wojny był surowy, jego barwami szarość i czerwień; pole bitwy pustynią obłędu, gdzie życie wegetowa...

Machiavelli - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Niccolo Machiavelli (1469-1527) Książę „…Tego dzieła nie ubrałem i nie zapełniłem górnymi wyrażeniami ani szumnymi i kwiecistymi słowami, ani żadną inną ponętą lub ozdobą zewnętrzną, jakimi pisarze zwyczajnie zdobią swe utwory, bo chciałem, by nic...