Uniwersytet Warszawski - strona 483

Społeczeństwo PRL-u

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2562

Społeczeństwo PRL-u Społeczeństwo(PWN)-potocznie ogół obywateli danego kraju; w naukach społ. za społeczeństwo uważa się zbiorowość zorganizowaną, którą charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień złożoności, trwałe poczucie odrębności od innych zbiorowości tego rodzaju i względną intensywność oddział...

Historia Polski XX wieku-wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1155

Historia Polski XX wieku Wykład I Podręczniki: „Historia Polski 1914-2003” - Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert) „Historia polityczna Polski po 1945 r.” - Jerzy Eisler seria zeszytów „Dzieje PRL” (1945-1989) Egzamin: pisemny Specyfika Polski po II wojnie światowej: zostaje zbudowana konstruk...

Scena polityczna w Polsce powojennej-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

Wykład II Scena polityczna w Polsce powojennej PPR (Polska Partia Robotnicza) - Z początku partia nie jest specjalnie eksponowana. Jej przywódcy przyzwalają lub nie na funkcjonowanie innych ugrupowań na polskiej scenie polityczne...

Państwo a Kościół (lata 1948-1953)-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Wykład III Państwo a Kościół (lata 1948-1953) Władza sięga po całą gamę środków politycznych. Jest to na przykład aresztowanie Wyszyńskiego. W 1945 r. nastąpiło wypowiedzenie konkordatu Watykanowi. Władze uznały, że w latach 1939-1945 Państw...

Cechy systemu totalitarnego-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Wykład IV Cechy systemu totalitarnego W 1956 r. w przestrzeni politycznej dochodzi do zmiany. Model państwa totalitarnego (Związek Radziecki, Korea Północna, Kuba) osoba wodza: przywódca - założyciel, twórca istniejącego systemu, modelu (Rosja); ów przywódca dzierży bezwzględnie prawie całą wład...

Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Prawo Administracyjne 1).POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - ORZECZENIA SĄDOWE - SĄD ROZSTRZYGA SPRAWĘ WYROKIEM - SĄD UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA DECYZJĘ LUB POSTĘPOWANIE - SĄD WYDAJE POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA - PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ - ŚRODKI ODWOŁAWCZE ...

Naczelny Sąd Administracyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Naczelny Sąd Administracyjny wprowadzono do systemu polityczno-prawnego w Polsce w 1980 r. w trakcie nowelizacji KPA, wprowadzając zasadę sądowej kontroli rozstrzygnięć administracyjnych na zasadach i trybie określonym w Dziale VI KPA dotyczącym zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Podsta...

Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

POSTĘPOWANIE KARNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA Def. przestępstwa art. 7 kk wykroczenia art. 1 § 1 kw - zbrodnie - kryterium społecznej szkodliwości czynu - występki (znikoma szkodliwość społeczna) - kryterium odrębności procesowej - konstytucja z 1997 r - wprowadziła tzw. Kolegia ds. ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Jaka jest g eneza i rozwój postępowania administracyjnego ? Spór przed sądem administracyjnym jest sporem o prawo, badamy tylko legalny charakter sprawy. *XIX w. - powstawało prawo administracyjne w Europie. Polska była w tym czasie pod zaborami. W Polsce nastąpiło to po odzyskaniu niepodległości ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

POSTEPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE STRONY W postępowaniu sądowo-adm stronami mogą być skarżący oraz organ którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Stroną może być os. fizyczna posiadająca zdolność sądową ( np. państwowe ...