Uniwersytet Warszawski - strona 482

Zakres materiału na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Zakres materiału na egzamin: 1. D efinicja prawa karnego skarbowego ( najlepiej z podręcznika F. Prusaka) 2. D efi nicja przestępstwa skarbowego ( art. 1 i 53par. 1, 2 kks) i wykroczenia skarbowego ( art.1 i 53 par. 1 i 3 kks) 3. Form...

Zaniechanie ukarania sprawcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

Zaniechanie ukarania sprawcy Kodeks karny skarbowy przewiduje odstąpienie od ukarania sprawcy, który sam zawiadomił na piśmie lub do protokołu organ ścigania (urząd skarbowy ) o popełnionym przestępstwie , bądź wykroczeniu skarbowym , w szczególności ujawnił istotne okoliczności czynu , czy osoby ...

Zasada nullum crimen sine lege

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - " NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY" Jest to jedna z najwazniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym skladnikiem idei panstwa prawa. Zasada ta sformułowana jest rowniez w bardziej rozbudow...

Polska w latach 1945 -1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2471

Sytuacja społeczno-polityczna Polsce 1945-1947 1. Sytuacja społeczna 2. Sytuacja polityczna Ustrój polityczny Polski 1944-1952 1. Ustrój do uchwalenia małej konstytucji 2. Ustrój 1947-1952 a) Sejm b) Prezydent c) Rada Państwa Sytuacja społeczno-polity czna 1947-1955 1. Sytuacja społeczna 2....

Historia Polski 1914 - 1939

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1134

Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego a) prorosyjska b) proaustriacka c) rewolucyjna Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw w I wojnie światowej 1. Przyczyny 2. Stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej 3. Skutki Polski czyn zbrojny w latach I wojny...

II wojna światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1148

Wojna obronna 1. Porównanie sił walczących 2. Etapy kampanii wrześniowej a) bitwa o główną linię obrony 1-6 września b) próby utrzymania frontu na linii Narwii i Sanu 7-17 września c) obrona pojedynczych punktów oporu 18 września - 5 października 3. Straty Polityka okupantów na ziemiach polsk...

Kampania wrześniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

KAMPANIA WRZEŚNIOWA Wojnę rozpoczął 1 września 1939 o godzinie 4.45 atak niemiecki na pozycje polskie rozmieszczone wzdłuż granic, od Morza Bałtyckiego po Karpaty (1600 km) . ...

I Wojna Światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

I Wojna Światowa była dla Polski wielką szansą. W wojnie powszechnej wszyscy widzieli szansę na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od 1815 roku trzej zaborcy stanęli przeciwko sobie. Jedność zaborców gwarantująca nieistnienie Polski przestała istnieć. W Polsce powstała kwestia - jak należy ...

PRL w pigułce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2681

PRL Co się nie zmienia w systemie od 1945 do 1989? NIEDEMOKRATYCZNY SYSTEM - cecha przewodnia W 1944 na skutek sposobu, w jaki kończy się wojna (Rosja Radziecka wygrywa i aby wejść do Niemiec Wsch. Musi przejść przez Polskę), komuniści przejmują władzę. Partia komunistyczna (PPR do 1948, PZPR od ...

PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

☻Ludność W lutym 1946r. ludność nowej Polski wynosiła 23,9mln osób- spadek o ponad 30%. Straty dotknęły głównie ludność miejską. Związane to było z prawie całkowitą eksterminacją ludności żydowskiej zamieszkującej miasta jak i ubytkiem inteligencji. Wiele osób z wykształceniem medycznym i prawniczy...