Uniwersytet Warszawski - strona 481

Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego Czyn zabroniony - zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - czyn zabroniony pr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2317

PRAWO KARNE SKARBOWE: (materialne) zespół norm określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (godzące w interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnot Europejskich); kary grożące za ich popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Dziedzina pr...

Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Prawo karne skarbowe jest to wyspecjalizowana gałąź prawa, ukształtowana na pograniczu prawa karnego, finansowego, administracyjnego i cywilnego. Prawo karne skarbowe określa jakie czyny są przestępstwami lub wykroczeniami skarbowymi i ustala zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne śr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

PRAWO KARNE SKARBOWE Prawo karno-skarbowe to wyspecjalizowana gałąź prawa karnego. Dzielimy na: - materialne - formalne (procesowe) - wykonawcze Przedmiotem norm tego prawa jest interes finansowy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz interesów finansowych Wspólnoty Europejski...

Prawo karno skarbowe konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

CZĘŚĆ MATERIALNA Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną gałęzią prawa ukształtowaną na pograniczu prawa i postępowania cywilnego, karnego, finansowego i administracyjnego. Samodzielnie reguluje ono zasady odpowiedzialności za prz...

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych Przedawnienie jest jedną z negatywnych przesłanek procesowych, która uniemożliwia kontynuowanie prowadzonego postępowania karnego skarbowego. Przestępstwo skarbowe przedawnia się: -po...

Prawo karno skarbowe-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1617

Pyt 1 POJĘCIE ?PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO? I ?WYKROCZENIA SKARBOWEGO? Czyn zabroniony ? zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE ...

Prawo karno-skarbowe-skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1855

ZASADA - nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy. Jest to zasada, z której wynikają pośrednio następujące przesłanki: - prawo karne musi być prawem pisanym i zwartym w ustawie - przepisy karne musza opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny - nie dopuszczalne jest stosowanie ana...

Prawo karno skarbowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372

Zasada Nullum Crimen sine lege- nie ma przestępstwa bez ustawy Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Zasada ta sformułowana jest również w bardziej rozbudowanej formie jako Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori. Wynikają z...

Tryby postępowania przed sądem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

tak naprawdę to są TRYBY postępowania przed sądem. w takich trybach się rozstrzyga wine i teraz tak art. 117 -orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe następuje w postanowieniackch; 1 dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 2 nakazowe 3 uproszczone 4 w stosunku do ...