Uniwersytet Warszawski - strona 477

Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1946

INFLACJA Inflacja - to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Przed 1950 r. ceny w niektórych latach wzrastały, w innych spadały...

Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

INTEGRACJA W EUROPIE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH Jednolity Akt Europejski - proces stopniowego rozszerzania EWG - dążenie do ścisłej integracji (przeszkodą odmienne tradycje i standardy regulacji gospodarki i „drażliwość” tematu w sferze polityki) -PRZEŁOM-80‟ - coraz większy nacisk na siły r...

Kapitał i ziemia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

KAPITAŁ I ZIEMIA: UZUPEŁNIENIE ANALIZY RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI. Rozwój przemysłu wymaga zwiększenia zasobów kapitałowych, tzn. liczby maszyn, sprzętu, budynków fabrycznych i biurowych, etc. Inwestycje oznaczają powiększenie kapitału w gos podarce. Funkcjonalny podział dochodu informuje o pro...

Kapitał ludzki - dyskryminacje i związki zawodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJI I ZWIĄZKI ZAWODO WE. -ludność kolorowa zarabia mniej nawet po uwzględnieniu różnic w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jest to ewidentny dowód dyskryminacji na rynku pracy -w gałęziach o stuprocentowym udziale pracowników fizycznych w związkach zawodowych pła...

Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2086

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI •  prawne formy działania administracji  – typy  czynności organów administracji •  metody działania administracji  – sposoby  rozwiązywania spraw danego typu, zakładające  stosowanie różnych form działania (np. metoda  przekonywania, przymusu, podejmowania  dzi...

Podstawowe nurty dwudziestowiecznej filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

9.10.2012  (10.10.2012) Podstawowe nurty dwudziestowiecznej filozofii: fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, filozofia analityczna Fenomenologia, Pomiędzy strukturą a historią, Historia i jej rozumienie, Gottlob Frege i Początk...

Hannah Arendt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1960

Hannah Arendt (1906-1975) w Korzeniach totalitaryzmu (1951) wskazywała, że aby opisać dramat masowej zagłady, trzeba sięgnąć po pojęcie zła. Obok klasycznych już dziś form złych ustrojów, takich jak tyrania, oligarchia czy wadliwa demokracja...

Idea polityki filozoficznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

6.11.2012 (7.11.2012) Idea polityki filozoficznej Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność? [w:] Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, przekład Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-28 Wolfgang Welsch, Mowa, konflikt, rozum. Prezentacja i krytyk...

Karl Raimund Popper - Proces naukowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Karl Raimund Popper (1902 -1994) - filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości oraz koncepcję społeczeństwa otwarte...

Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 938

13.11.2012 (14.11.2012)  Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. Pojęcie dekonstrukcji ma różne znaczenia: szerokie i wąskie -techniczne...