Uniwersytet Warszawski - strona 476

Telewizja rosyjska- krótka historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Telewizja rosyjska- krótka historia . Były Związek Radziecki był jednym z bardzo nielicznej grupy państw, które jeszcze w okresie międzywojennym rozpoczęły regularne nadawanie własnego programu telewizyjnego. Pierwszej doświadczalnej emisji ruchomych obrazów telewizyjnych dokonano w Moskwie już 15 ...

Analiza rynków i czynników produkcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

ANALIZA RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI: RYNEK PRACY. -popyt na rynkach czynników produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty, do wytwarzania, których te czynniki są używane -aby stwierdzić jak duży będzie popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji należy określić przyszł...

Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

AUTOMATYCZNE STABILIZATORY I AKTYWNA POLITYKA FISKALNA Automatyczny stabilizator to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza pod atność PNB na wstrząsy poprzez zmniejszenie wartości mnożnika. Ich zaletą jest to, że działają automatycznie (nikt nie musi decydować o ich uruchomieniu) Wstrząsy...

Bank centralny i system pieniężny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

. BANK CENTRALNY I SYSTEM PIENIĘŻNY 2 funkcje banku centralnego: - bank banków - działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne funkcjonowanie dla całego systemu bankowego - bank państwa - sprawuje kontrolę nad podażą pieniądza i finansuje deficyt budżetu państwa Bank central...

Bezrobocie - opracowanie - Naturalna stopa bezrobocia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

BEZROBOCIE Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcy...

Cykl koniunkturalny - pojęcie trendu i cyklu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

CYKL KONIUNKTURALNY Pojęcie trendu i cyklu Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Cyklem koniunkturalnym (ang. business cyc...

Determinanty dochodu narodowego - PRODUKCJA POTENCJALNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO PRODUKCJA POTENCJALNA - jest to wielkość produkcji, która wytworzyłaby gospodarka gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane Produkcja potencjalna ma tendencje do równomiernego ...

Globalny popyt - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

GLOBALNY POPYT, POLITYKA FISKALNA I HANDEL ZAGRANICZNY PODSTAWOWE POJĘCIA Polityka fiskalna - decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Polityka stabilizacyjna - obejmuje działania rządu zmierzające do utrzymania poziomu produkcji, tak aby PNB był blisko poziomu zapewniającego pełne wykorzys...

Handel i finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Handel i finanse międzynarodowe Argumenty za otwarciem rynku i protekcjonizmem, ochrona rynku przed nieuczciwą konkurencją. Ewolucja podejścia do wymiany międzynarodowej w czasie. Cła i pozostałe narzędzia polityki handlowej. Eksport i import. Krańcowa skłonność do importu.

Handel międzynarodowy - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

. HANDEL MIĘDZYNARODOWY: POLITYKA HANDLOWA STRUKTURA GEOGRAFICZNA HANDLU ŚWIATOWEGO Prawie połowa obrotów handlu światowego dokonuje się w grupie krajów uprzemysłowionych, na kraje tej grupy przypada ok. 2/3 światowego eksportu, dochodu i importu. Handel międzynarodo wy koncentruje się w tychże...