Uniwersytet Warszawski - strona 473

Der Spiegel, Focus, Die Zeit

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Marlena Majewska, II rok MDSD Der Spiegel, Foc us, Die Zeit jako tygodniki opinii w Niemczech DER SPIEGEL (niem.lustro) To nie tylko największy (według danych z końca 2000 r. Der Spiegel za...

Dzienniki brytyjskie - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

Dzienniki brytyjskie: The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent. WPROWADZENIE Obraz brytyjskiej prasy codziennej i niedzielnej jest dość ustabilizowany. Zawężając ten obraz w mojej pracy do czterech tytułów, warto zaznaczyć, ...

Dzienniki i tygodniki rosyjskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Dzienniki i tygodniki rosyjskie Dzienniki: Izwiestia, Prawda, Trud IZWIESTIA Izwiestia (pełna nazwa brzmi ała : Izwiestija Sowietow Dieputawow Trudiaszczichisia ( Wiadomości Rad Delegatów Ludu Pracującego ZSRR ) to jeden z najpopularniejszych i największych rosyjskich dziennik ów o charakterze ogól...

Dzienniki niemieckie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

Paulina Gnatowska Dzienniki niemieckie Frankfurter Rundschau Historia FR to druga gazeta jaka powstała w Niemczech po drugiej wojnie światowej, ale pierwsza w strefie amerykańskiej. Została założona 1 sierpnia 1945 roku, jej głównym...

Dzienniki Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

`THE DAILY TELEGRAPH' Jest największym pod względem nakładu prestiżowym dziennikiem brytyjskim i jako jedyny przekracza 1 mln egzemplarzy. Jest to więcej, niż połączone nakłady dwóch jakichkolwiek innych prestiżowych dzienników i więcej niż łączne nakłady `FT', `G' i `I'. Został założony w 1855 prz...

Dzienniki Wielkiej Brytanii - The Herald

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

T radycja  gazety  jest  bardzo  głęboko  zakorze-  niona  w  kulturze  anglo- saskiej. Większość  tworzonych  w  j ę z y k u  a n g i e l s k i m   światów  fikcyjnych  -   książkowych  i  filmowych,  a  ostatnio  co  raz  częściej  również  wirtualnych  -  inkorporuje  gazetę  jako  element  rzeczy...

Francja - telewizja publiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Telewizja publiczna we Francji i Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA). Wst ę p Wolność wyrażania myśli i opinii jest zagwarantowana w normach konstytucyjnych V Republiki Francuskiej na mocy art. XI Deklaracji Praw Człowieka i

Francuska prasa prestiżowa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Francuska prasa prestiżowa Historia prasy we Francji: Dzieje prasy francuskiej, a tym samym - początki dziennikarstwa, wiążą się (jak w większości krajów) z wynalezieniem i rozpowszechnieniem druku. Prasa periodyczna we Francji rozwijała się od 1631 roku, kiedy to powstała „La Gazette”, założona pr...

Historia prasy masowej w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1099

Historia prasy masowej w Wielkiej Brytanii. Początki prasy drukowanej w Wielkiej Brytanii sięgają XVII wieku. Wtedy to (1620 rok) londyński wydawca Thomas Archer rozpoczął drukowanie cotygodniowych informatorów. Jego śladem poszli inni i wkrótce pojawiło się kilka rodzajów broszur informacyjnych, r...

Instytucje medialne Rosji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819

Wybrane instytucje medialne w Rosji Główne gazety i czasopisma: Izwiestija* - dziennik ogólnoinformacyjny Niezawisimaja Gazieta - dziennik ogólnoinformacyjny Kommiersant (Daily)...