Uniwersytet Warszawski - strona 462

Typologia języków - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

04.12.2007 Wykład 9 Typologia języków - nie interesuje nas pokrewieństwo gramatyczne. Zajmujemy się tylko podobieństwem między danymi językami w bardzo wąskim ujęciu. Chodzi o wyłapanie szczegółowych podobieństw w oderwaniu od reszty kryteriów Język jest tworem o strukturze piętrowej. Dzieli się n...

Podsystem gramatyczny - typologia składniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2079

11.12.2007 Wykład 10 Podsystem gramatyczny - typologia składniowa: Kolejność składniowa S - V - O (Subject, Verb, Object) polski, łacina i większość języków europejskich S - O - V japoński, koreański, V - S - O arabski, hebrajski, celtycki, bretoński V - O - S fidżyjski, O - V - S języki południo...

Język społeczności - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

18.12.2007 Wykład 11 Każda społeczność posługująca się swoim językiem ma teraz i miała w przeszłości kontakty z ludźmi posługującymi się innymi językami. W przeszłości owe kontakty nawiązywało się poprzez mordy, najazdy i wojny. Interferencja językowa to nakładanie się języków na siebie i ich dwust...

Badania statystyczne i ich możliwości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

08.01.2008 Wykład 12 Badania statystyczne i ich możliwości Statystyka języka (informacyjność) Ile pytań trzeba zadać, by odgadnąć, jaka litera zostanie zaraz zapisana? 5 Polak jest w stanie domyślić się, jakie słowo zostało zapisane, kiedy pozbawimy je samogłosek. Statystyczne występowanie poszcz...

Aksjonow "Koledzy" - treść

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Василий Павлович Аксёнов. Коллеги Три друга — Алексей Максимов, Владислав Карпов и Александр Зеленин — заканчивают Ленинградский медицинский институт. Ребята дружат с первого курса, несмотря на разницу характеров и темпераментов: Максимов — резкий, ироничный, внутренне ранимый и поэтому «закрытый»,...

"Anna Karenina" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3178

ANNA KARENINA Największa powieść psychologiczna w dorobku pisarza. Już z motta: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.” dowiadujemy się, że autor porusza w...

Antoni Czechow - opowiadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Antoni Czechow OPOWIADANIA Śmierć urzędnika Ekspozycja: egzekutor Iwan Czerniakow ogląda sztukę w teatrze Zawiązanie akcji: przypadkowe kichnięcie na Brizżałowa - urzędnika wysokiej rangi Rozwiązanie akcji: ciągłe przepraszanie mimo, że Brizżałow w ogóle się tym nie przejął Kulminacja: Brizżałow...

Idea Aloszy, idea Zosimy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

IDEA ALOSZY Alosza Karamazow, najmłodszy z braci, przygotowywał się do życia w zakonie, ale jego ojciec duchowy starzec Zosima w testamencie, będąc na łożu śmierci, rozkazał mu wrócić do ludzi, przejść przez grzech i cierpienie i w ten sposób osiągnąć ideał religijny. Aleksy został w notatkach nazw...

Idea Iwana - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

IDEA IWANA Iwan (uczony brat, ateista, męczennik idei) jest w powieści „ognistym piecem zwątpienia” chrześcijańskiej utopii jaką przedstawia Zosima i Alosza. Światopogląd średniego z braci jest przeniknięty myśleniem historycznym. Iwan jest owocem ...

"Lolita" w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Лолита Гумберт Гумберт, тридцатисемилетний преподаватель французской литературы, испытывает неординарную склонность к нимфеткам, как он их называет — очаровательным девочкам от девяти до четырнадцати лет. Давнее детское впечатление наделило его этим подпольным переживанием, отвращающим от более зре...