Uniwersytet Warszawski - strona 458

Pismo - historia i geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

PISMO ok. 45.000 p.n.e. Człowiek neandertalski wykonuje „zapiski”, czyli nacięcia na kłach mamuta ok. 2.600 p.n.e. Rozwój hieroglificznego pisma egipskiego ok. 1.800 p.n.e. Alfabet fenicki 105 Chińczyk T'sai Lun wynajduje papier 450 Chińczycy stosują pierwsze formy drukarskie: tablica drewnian...

Dzienniki rosyjskie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

Badania mediów rosyjskich i ich oddziaływanie na społeczeństwo jest szczególnie ważne z powodu znaczenia Rosji we wschodnioeuropejskim regionie. Można powiedzieć, że sposób funkcjonowania mediów odzwierciedla kondycję polityczną danego kraju oraz w dużej mierze wpływa na kierunek jego rozwoju. Funk...

"System medialny we Francji" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1834

Bartłomiej Golka, „System medialny Francji”, DW Elipsa, Warszawa 2001 Wstęp Dlaczego warto przyjrzeć się francuskiemu systemowi medialnemu? Jakiej jest jego znaczenie? Media informacyjne stanowią żywą i ważną cz. kultury francuskiej. Historia prasy i dziennikarstwa tego kraju była wielokrotnie dla...

"System medialny we Francji" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

Bartłomiej Golka, „System medialny Francji”, DW Elipsa, Warszawa 2001 Wstęp Dlaczego warto przyjrzeć się francuskiemu systemowi medialnemu? Jakiej jest jego znaczenie? Media informacyjne stanowią żywą i ważną cz. kultury francuskiej. Historia prasy i dziennikarstwa tego kraju była wielokrotnie dla...

Media niemieckie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

MEDIA NIEMIECKIE Na początek - podstawa prawna, z tego, co zdążyłam się zorientować, jedyna wymagana przez profesora A.: Art. 5 Ustawy Zasadniczej gwarantuje swobodę wyrażania opinii oraz wolność prasy. Cenzura nie istnieje, kraje związkowe posiadają prawo do wydawania własnych ustaw medialnych, o ...

Tygodniki rosyjskie - informacje ogólne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

INFORMACJE OGÓLNE Rok przed słynnym kwietniowym plenum KC KPZR, będącym formalnym początkiem pierestrojki, nakłady gazet i czasopism były imponujące; Literaturnaja Gazieta - 3300 tys. egz.; Hasła czasów przełomu to: głasnost (jawność), pierestro...

"Rosyjskie media i dziennikarstwo przełomu 1985-1997"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

JANUSZ ADAMOWSKI „ROSYJSKIE MEDIA I DZIENNIKARSTWO CZASÓW PRZEŁOMU (1985 - 1997)” WSTĘP Gdyby ów tytułowy „czas przełomu” podzielić na dwa zasadnicze etapy to należałoby uwypuklić ważne dla nich elementy. 3 zjawiska charakteryzowały etap I ( 1985-91) który rozpoczyna kwietniowe plenum KC KPZR inaug...

Media w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512

Skrypt z Wielkiej Brytanii Anna Sawa J. Adamowski ,,Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii” I wstęp System- skoordynowany wewnętrznie i wykazujący strukturę układ elementów. Wewnątrz: zbiór elementów; zewnątrz: całość. - całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm, re...

Zagraniczne systemy medialne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1302

ZAGRANICZNE SYSTEMY MEDIALNE FORMY WŁASNOŚCI MEDIÓW. Można wyróżnić trzy podstawowe formy własności mediów: państwową, prywatną i społeczną . Wszędzie za wyjątkiem małych państw dominuje własność prywatna. Własność państwowa jest ograniczana, a w Niemczech ta forma własności jest prawnie zakazana. ...

Media w Niemczech

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

System medialny w Niemczech Współczesny niemiecki system informacji masowej został oparty na systemach panujących jeszcze, gdy kraj podzielony był na swa osobne państwa NRD oraz RFN. Do roku 1989 kształtowały się one w odmiennych warunkach oraz w całkiem innych ustrojach państwowych. Funkcjonowanie...