Uniwersytet Warszawski - strona 449

Europejski Bank Centralny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

I NSTYTUCJE U NII E UROPEJSKIEJ EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Europejski Bank Centralny to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Zarządza euro - wspólną walutą UE - i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii. EBC odpowiad...

Decyzja Rady Europejskiej 16.10.2010

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

DECYZJE   DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ  z dnia 16 września 2010 r.  w sprawie zmiany wykazu składów Rady   (2010/594/UE)  RADA EUROPEJSKA,   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego  art. 16 ust. 6 akapit pierwszy,  uwzględnia...

Decyzja Rady 14.12.2010

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

DECYZJE   DECYZJA RADY  z dnia 14 grudnia 2010 r.  w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady   (2010/795/UE)  RADA UNII EUROPEJSKIEJ,   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Konspekt - Integracja europejska w ujęciu historycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

Integracja Europejska w ujęciu historycznym: Starożytne koncepcje integracyjne - Grecja, Rzym - uniwersalistyczne cesarstwo, Hellenizm Integracja europejska w Średniowieczu - Wpływ chrześcijaństwa i papieży na Europę, Państwo Franków i Ottonów; Tworzenie się państw - kryzys jedności czy nowe kon...

Historia integracji europejskiej - Starożytność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071

Historia Integracji Europejskiej Starożytność Grecja - związki państw - miast [amfiktiony], quasi - federacje, 478 p.n.e. Ateński Związek Morski [idea integracji przez dominację], potem związek Beocki, Związek Peloponeski Macedonia - podbój Grecji i Persji, unifikacja imperium poprzez wpływy hellen...

Słowianie Południowi

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Słowianie Południowi Półwysep Bałkański: To miejsce ścierania się różnorodnych tradycji, kultur, języków i religii. Istotną rolę odegrały dwa narody: serbski i chorwacki , które dzieliło wiele rzeczy, jednak czynnik religijny odegrał ...

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Słowianie Wschodni ROSJANIE Jeden z trzech narodów zaliczany do grupy Słowian Wschodnich (najliczniejszy), szacowana ich ilość na całym świecie to około 150 mln . LOL. Dominującą religią jest wśród nich prawosławie (poza tym protestantyzm i katolicyzm) Zamieszkują głownie Rosję (118 mln), ale są...

Słoowianie zachodni - omówienie ciąg dalszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Słowianie zachodni -  indoeuropejska grupa ludnościowa   Europy , zamieszkująca wschodnią i środkową część tego  kontynentu . Do Słowian zachodnich zalicza się:  Czechów ,  Kaszubów ,  Łużyczan ,  Polaków  i  Słowaków . W okresie migracji i ekspansji  Słowian  ( VI - VII wiek ) ludność ta zachowy...

Serbołużyczanie - zarys historii i kultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

SERBOŁUŻYCZANIE -należą do grupy etnicznej Słowian Połabskich , która przybyła na tereny tzw Połabszczyzny ok VI/VII w - Łużyce - kraina w Niemczech położona między Kwisą i Łabą. Historycznie Łużyce obejmują również niewielkie fragmenty terytorium Polski i Czech -ok. 60 tys. (2/3 zamieszkuje w ...

Wpływ na losy Bałkanów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

WPŁYW NA LOSY BAŁKANÓW : Istotnym czynnikiem narodowotwórczym - alfabet stworzony przez Cyryla i Metodego. Najazd turecki - nowy system administracyjny, zmiany religijne (odrębny naród muzułmański - Bośniacy); Kościół prawosławny przetrwał najazd, uznał nominalnie zwierzchnictwo Konstantynopola, ...