Uniwersytet Warszawski - strona 440

Choroba sieroca - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

CHOROBA SIEROCA ETAPY CHOROBY SIEROCEJ 1. Dziecko protestuje przeciwko rozłączeniu z rodzicem płacząc i krzycząc. Starsze dzieci reagują agresją fizyczną, słowną lub obiema równocześnie. Agresja może być skierowana przeciwko sobie, przedmiotom lub innym osobom. 2. Dziecko nadal czuje

Najczęstsze choroby genetyczne uwarunkowane

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274

WYMIEŃ NAJCZĘSTSZE CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE Choroby genetyczne spowodowane są występowaniem zmutowanych genów, nieprawidłową liczba chromosomów lub ich nietypowa strukturą. Możemy je więc podzielić na: jednogenowe (wywołane mutacją w 1 genie, dziedziczone zgodnie z prawem Mendla) oraz wie...

Choroby przenoszone droga plciowa fazy rozwoju psychoseksualnego czlow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Sympatia - to pozytywny stosunek uczuciowy do danej osoby. Przyjaźń - to związek uczuciowy łączący osoby atrakcyjne psychicznie lub/i erotycznie dla siebie, połączony z bezinteresownością, czyli gotowością do niesienia pomocy i współdziałania. Rodzina- to instytucja społeczna, będąca wspólnota ...

Choroby przenoszone droga plciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Wymień choroby przenoszone drogą płciową, ich główne objawy i przyczyny szerzenia się Choroby przenoszone drogą płciową dawniej zwane wenerycznymi (od bogini miłości Wenus -Wenera), to ogólna nazwa chorób przenoszonych przez kontakt płciowy, to choroby prawie zawsze przenoszone z osoby chorej na ...

Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

Cykl komórkowy Cykl komórkowy - podział komórkowy (amitoza, mitoza, mejoza) AMITOZA- podział bezpośredni, polega na przewężeniu jądra, centrosomów i cytoplazmy. Charakterystyczny dla form niższych (bakterie, glony itp.) MITOZA - podział zachodzący w komórkach somatycznych, celem jest równomierny ...

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka „Zdrowie” w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia rozumie się jako subiektywnie odczuwaną pełnię sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska. Jak długo n...

Czynniki zaburzające rozwój dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1848

Czynniki zaburzające rozwój dziecka 1). czynniki genetyczne: Zaburzenia te mogą przejawiać się w postaci: a). aberracji chromosomowych: - strukturalnych (np. zespół "miauczącego kota") - liczbowych (np. zespół Downa, zespół Turner...

Genetyka - omówienie definicji i zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

Wyjaśnij podstawowe pojęcia: gen, genotyp, fenotyp, chromosomy, dziedziczenie monogenowe i poligonowe, aberracje chromosomowe Od początku istnienia genetyki koncepcja genu ulegała zasadniczej zmianie, stale jednak uważa się GEN za jednostkę info...

Konflikt grupowy krwi

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1554

Konflikt grupowy krwi Wyróżniamy 4 grupy krwi: A,B,AB,0. Konflikt serologiczny polega na niezgodności biochemicznej krwi matki i płodu. Sytuacja taka pojawia się wówczas gdy matka jest typu Rh - , czyli nie ma na powierzchni

Twórczość plastyczna - okres fazy i rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

OKRESY I FAZY ROZWOJU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY WSTĘP Wytwory artystyczne dzieci mówią nam bardzo wiele. Dziecko ujawnia w nich bez obaw swą osobowość. Twórczość artystyczna jest dla niego czymś więcej niż spędzeniem czasu; jest sensowną formą wypowiedzenia się, jest też sposobem ...