Uniwersytet Warszawski - strona 439

Podwaliny cywilizacji europejskiej - chrześcijaństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Chrześcijaństwo Po drugie, chodzi o chrześcijaństwo z koncepcją uniwersalnej religii, kultury i cywilizacji. Formowanie się i rozwój chrześcijaństwa zbiega się w czasie (schyłek Cesarstwa i odnowienie cywilizacji na Zachodzie w wieku VIII-IX) z powstawaniem podwalin pod nowoczesną Europę. Najw...

Pogranicze romańsko-germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Pogranicze romańsko- germanskie Retoromanie - ogólna nazwa mieszkańców obszaru Alp i ich podnóża na pograniczu Włoch (głównie region Friuli-Wenecja Julijska ) i Szwajcarii (głównie kanton Gryzonia ), posługujących się językami retoromańskimi . Ich liczba wynosi około 700 tys. Retoromanie uważani...

Słowianie południowi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

- CZARNOGÓRCY- Czarnogórcy  - naród  południowosłowiański  zamieszkujący głównie zachodnią i środkową  Czarnogórę  oraz lokalnie  Serbię , szczególnie  Wojwodinę ; ok. 720 tys. ( 2006 ). Naród pod względem kultury i języka blisko spokrewniony z  Serbami  stąd jego odrębność etniczna jest dyskusyj...

Słowianie wschodni i narody bałkańskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

Słowianie wschodni i narody bałkańskie Słowianie wschodni - indoeuropejska grupa ludnościowa Europy , zamieszkująca wschodnią i część środkowej partii tego kontynentu , licząca około 210 mln ludzi. Do Słowian wschodnich zalicza się o...

Tożsamość kulturowa Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

TOŻSZAMOŚĆ KULTUROWA EUROPY Pytanie o geograficzne granice Unii Europejskiej odsyła nas do pytania o istotę tożsamości europejskiej. Najpierw jednak trzeba sobie odpowiedzieć na dwa inne pytania: co to jest Europa i jakie jest jej pochodzenie? W starożytnym micie greckim była ona księżniczką feni...

Bezrobocie - skutki pozytywne i negatywne, fazy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Sylwia Para
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1701

Wysokie bezrobocie jest problemem zarówno ekonomicznym jak i społecznym. Ekonomiczne znaczenie bezrobocia wynika z tego, że oznacza ono marnotrawstwo cennego czasu . Jest to jednak bardzo poważny problem społeczny powodujący ogromne cierpienia bezrobotnych pracowników, próbujących utrzymać się ze...

Opracowanie zagadnień z ekonomii - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Sylwia Para
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Ekonomia ćwiczenia. 21.02.11 Ekonomia : • ogół procesów gospodarczych • nauka mówiąca o tym jak społeczeństwo gospodaruje (Co? Jak? Dla kogo?) • nauka badająca o tym jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasób : • naturalny (ziemia) • ludzie • technologie • kapitał Alokacja  – rozmiesz...

Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2191

Biomedyka-pytania i odpowiedzi- kolokwium Pyt.1 Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika. Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego. Ob...

Cechy biologiczne, psychiczne i motoryczne noworodka i niemowlęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1267

Cechy biologiczne, psychiczne i motoryczne noworodka i niemowlęcia Po urodzeniu wiotkość tkanek ciała i duże napięcia mięśni kończyn, dłonie ma stale zaciśnięte, zachowania charakterystyczne: odruch ssania, odruch Morro, odruch zaciskania palców. Widzi i potrafi wodzić wzrokiem, dobrze słyszy. 2 ...

Cechy dziecka okresie przed- i wczesnoszkolnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Cechy biologiczne i motoryczne dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3-4lat : główne cechy dziecka: - dziecko jest mało samodzielne, - opanowało podstawy gramatyczne języka, - myślenie sensoryczno - motoryczne, - dziecko rozwiązuje zadania ruchowo spostrzeżeniowe, - dzieci nie potrafi...