Uniwersytet Warszawski - strona 436

Autyzm - funkcjonowanie poznawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

Autyzm u dzieci:  Funkcjonowanie poznawcze  Ewa Pisula Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Inteligencja osób z autyzmem Leo Kanner (1943):  osoby z autyzmem mają  potencjalnie wybitną inteligencję, często „ukrytą”  z powodu trudności społe...

Charakterystyka zaburzeń rozwoju osób z autyzmem

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Autyzm u dzieci – charakterystyka zaburzeń  rozwoju osób z autyzmem Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu  bodźców sensorycznych  w zależności od kryteriów stwierdz...

Wczesne wykrywanie autyzmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

Wczesne wykrywanie autyzmu Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Większość rodziców dzieci z autyzmem  zaczyna się martwić o ich rozwój w 2. r.ż.  Zazwyczaj zauważają niepokojące sygnały  m. 15 a 22 mies. życia dziecka  ale do specjalistów zwracają się,...

Diagnoza autyzmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2044

   Diagnoza autyzmu  Ewa Pisula Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Organizacja procesu diagnostycznego 1. Zespół przeprowadzający diagnozę 2. Organizacja procesu Badanie psychologiczne: - wywiad z rodzicami (+ ewent. nagrania) - cd. wywiadu z rodzicami + badanie dziecka - analiza wyników ...

Przyczyny autyzmu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

Autyzm - przyczyny Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski ewa.pisula@psych.uw.edu.pl Aktualny stan wiedzy na temat przyczyn  autyzmu: 1. Etiologia nieznana  2. Wieloczynnikowe, złożone uwarunkowania –  czynniki działają w sposób interakcyjny 3. Możliwe są różne drogi patogenezy, p...

System medialny - test zaliczeniowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1939

Test zaliczeniowy Pytania otwarte i testowe, każde ze 1 pkt. 75% zalicza (yes!), Zagadnienia Pojęcie systemu medialnego: definicja pojęcia (formalnie i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszy...

Podstawowe elementy sytemu medialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2156

02.2011) Systemy Medialne w Europie Ewa Stasiak-Jazukiewicz; zaliczenie: test. Przykładowa literatura: J. Adamowski, B. Golka, E. Staisak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej B Dobek - Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwo...

Model liberalny. Wielka Brytania.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

Model liberalny. Wielka Brytania . ( 24.02.2011) Zasady konstytucyjne: wolność słowa, prawo do swobodnego zbierania, rozpowszechniania i przetwarzania informacji. Wolność słowa podlega ograniczeniu m.in. ze względu na interes publiczny, ochronę prywatności, ochronę powagi sądu,

Model Liberalny. Irlandia.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Model Liberalny. Irlandia. (03.03.2011) Zasady: - wolność słowa - gwarantuje ją Konstytucja z 1937, jednak penalizuje publikacje „obrazoburcze, bluźniercze oraz nieprzyzwoite”, a o tym, które uznać za takie, decyduje urzędnik (nie ma definicji). Ogranicza to więc wolność słowa. -Ustawa o cenzur...

Model demokratycznego korporacjonizmu - Dania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Model demokratycznego korporacjonizmu - Dania (17.03.2011) Zasady: wolność słowa (konstytucja z 1953) - traktowana szeroko; prawo do informacji zakaz instytucji cenzury pluralizm mediów (pomagają zapewnić ustawy o pomocy finansowej dl...