Uniwersytet Warszawski - strona 429

Tales z Miletu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Tales z Miletu był postacią historyczną, dlatego uważa się go za pierwszego z filozofów oprócz filozofii zajmował się również geometrią pierwszy sformułował teorię fizis i arche (w sposób szczegółowy - zamiast wygłaszać twierdzenie, najpie...

William Ockham - konceptualizm psychologiczny i teoria uniwersaliów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

William Ockham (ok. 1300 - ok. 1350) był przedstawicielem oksfordzkiego nurtu krytycyzmu średniowiecznego - sprzeciwu wobec scholastyki nominalizm sceptycyzm intuicyjno empiryczny program badań stanowisko antysystematyczne - zajmował s...

Zapowiedź problematyki kosmologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Zapowiedź problematyki kosmologicznej kosmologię filozoficzną poprzedziły teogonie i kosmologie mityczno - poetyckie („Teogonia” Hezjoda); od kosmologii Talesa dzieliła je, wszakże, głęboka przep...

Decyzja i postanowienie w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Decyzja i postanowienie w prawie administracyjnym Decyzja administracyjna - budowa 1. Oznaczenie organu wydającego decyzję 2. Data wydania 3. Oznaczenie strony / stron 4. Powołanie postawy prawnej 5. Treść decyzji (osnowa) 6. Uzasadnienie: faktyczne - wytłumaczenie podjęcia decyzji prawne - c...

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, ważność testamentu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, ważność testamentu Dziedziczenie - według definicji słownikowej - polega na tym, iż z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki zmarłego (spadek) przechodzą na jedną lub kilka osób (spadkobi...

Formy popełnienia czynu zabronionego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Formy popełnienia czynu zabronionego Jako kto można brać udział w przestępstwie? - sprawstwo (jednosprawstwo) - 1 osoba popełnia czyn zabroniony - współsprawstwo - element obiektywny --...

Istota prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Istota prawa rzeczowego Prawo rzeczowe normuje prawo własności i inne prawa do rzeczy takie jak: - p. własności - ograniczone prawo rzeczowe - posiadanie Prawa rzeczowe charakteryzują się dwiema cechami. Po pierwsze, należą one do grupy praw podmiotowych bezwzględnych, w odróżnieniu na przykład...

Konstytucja - artykuły

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319) Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 14...

Oferta, umowa przedwstępna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

Oferta, umowa przedwstępna Oferta - oświadczenie woli osoby fizycznej lub prawnej skierowane do innej osoby fizycznej lub prawnej, oświadczenie to zawiera propozycję zawarcia umowy i określa jej główne postanowienia Przyjęcie oferty - zawarcie umowy jeżeli osoba do której oferta jest skierowana ni...