Uniwersytet Warszawski - strona 419

Szwedzka Obrona Cywilna - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Obrona cywilna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Szwedzka Obrona Cywilna posiada 100 letnią tradycję. Przez wszystkie te lata była dostosowywana do nowych wyzwań i nieznanych wcześniej zagrożeń, które pojawiały się między innymi w wyniku rozwoju techniki. Rozwój cywilizacyjny obok postępu ...

Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy w...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Obrona cywilna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy: -Zapewnienie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, możliwościach ochrony i przedsięwzięciach ochrony; -Ostrzeganie i alarmowanie, wydawanie zaleceń do zachowania się społeczeństwa; -utrzymanie zdolności kierowania; -Koordyn...

Wykład - województwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Oganizacja i funkcjonowanie Samorządu Terytorialnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

WOJEWÓDZTWO Województwo jest największą jednostką podziału terytorialnego kraju. Organy: Sejmik województwa- organ stanowiący i kontrolny woj., kontroluje działalność zarządu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Określa strategię rozwoju regionu, uchwala plan zagospodarowania prz...

Wykład - powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

POWIAT Powiat to jednostka podziału terytorialnego kraju. Organy powiatowe: Rada powiatu- organ stanowiący i kontrolny, wydaje własne akty prawne o zasięgu regionalnym, ma funkcje kontrolne wobec zarządu , może powoływać komisje. Ma takie same uprawnienia jak sejmik woj. Jest wybierana w wyborach ...

Wykład - Delegowanie uprawnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Delegowanie uprawnień ...to przydzielenie innej osobie władzy formalnej ale też i odpowiedzialności za wykonanie danych czynności Proces delegowania uprawnień powinien zawierać : -zadania lub obowiązki do wykonania oraz zakres odpowiedzialności związanej z tymi obowiązkami, - uprawnienia do rozpo...

Wykład - gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

GMINA Gmina to najmniejsza, podstawowa jednostka samorządowa. Gmina zaspokaja lokalne potrzeby społeczności. Organy: Rada gminy- organ stanowiący i kontrolny, uchwala przepisy, powołuje komisje. Ma podobne funkcje jak rada powiatu. Jest wybierana w wyborach bezpośrednich. Zarząd gminy- organ wykon...

Wykład - Kierownik manipulacyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Kierownik manipulacyjny •...komunikuje się manipulacyjnie aby podporządkować odbiorcę celom nadawcy. •Wytwarza przekonanie że pracownik jest odpowiedzialny za decyzję. Natomiast komunikacja dwustronna sprzyja powstawaniu wielu kanałów informacji zwrotnej. Przywódca kontra Zarządca •Przywódca wy...

Wykład - lider

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

•Możliwość bycia przywódcą mieści się w granicach możliwości każdego człowieka. Uwarunkowane jest jednak posiadaniem • wzorców przywódczych, •pewnych cech osobowości, •umiejętności przywódczych •Prostym sposobem jest znalezienie sobie „mistrza” i uczenie się sztuki w bezpośrednim kontakcie zwraca...

Wykład - Nowy kształt samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Nowy kształt samorządu terytorialnego stwarza bardzo rozległe możliwości ewolucji tradycyjnej koncepcji państwa i aparatu państwowego. Już w swej gminnej postaci rozwinął imponującą aktywność w zakresie inicjatyw lokalnych, a także w formach stowarzyszeń gmin mających wspólne problemy do załatwienia...

Wykład - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

Samorząd Terytorialny jako postać "uspołecznienia" władzy państwowej Dzieje Polski to nader interesujący proces historyczny, charakteryzujący się w płaszczyźnie państwowej, w okresie feudalnym stopniowym pozbawianiem kompetencji władzy królewskiej i budową systemu przywilejów klasowych or...