Uniwersytet Warszawski - strona 418

Wykład - Procesy denazyfikacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Procesy denazyfikacyjne: Między mocarstwami istniała zgoda co do konieczności przeprowadzenia denazyfikacji i ukarania najbardziej winnych. Nie jest tajemnicą, że w końcowej fazie wojny wiele jednostek niemieckich bez walki przechodziła na stronę anglosaską. Po kapitulacji III Rzeszy nienawiść do ...

Wykład - Reforma walutowa w czerwcu 1948 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Reforma walutowa w czerwcu 1948 roku. Kiedy zapadła decyzja o powołaniu bizonii (grudzień 1946), od lutego 1948 do czerwca 1948 z przerwami trwała w Londynie konferencja 3 mocarstw zachodnich i 3 krajów Beneluxu na temat powołania RFN. K...

Wykład - Socjaldemokracja Niemiecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Socjaldemokracja Niemiecka jest jedną z najstarszych partii politycznych tego typu w Europie, także w Niemczech. W czasie III Rzeszy członkowie partii byli prześladowani, partia zdelegalizowana, a jej ówczesny przywódca Kurst Schumacher był więziony około 10 lat w więzieniach i obozach koncentracyjn...

Wykład - Stosunek SPD wobec integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Stosunek SPD wobec integracji europejskiej: Największa ilościowo powojenna partia w Niemczech (SPD) w 4 strefach okupacyjnych. W kwietniu 1946 roku w strefie radzieckiej SPD połączyła się z KPD i powstała SED, czyli Partia Jedności Niemiec...

Wykład - Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Stosunek zwycięskich mocarstw do problemu niemieckiego po II wojnie światowej. Problem niemiecki - są to wszystkie zagadnienia i wydarzenia związane z ludnością niemiecką i Niemcami jako państwem po II wojnie światowej. To również kwestia ewentualnego zjednoczenia Niemiec. To także problem utrzyman...

Wykład - Układ poczdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Układ poczdamski zabraniał nawet, pod karą śmierci, zakładania i reaktywowania partii o charakterze nacjonalistycznym - nazistowskim. Natomiast w pełni popierano zakładanie partii demokratycznych. Już 1 lipca 1945 roku został sformułowany dokument zatytułowany „wytyczne kolońskie”, będące zarazem a...

Wykład - Wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

W 843 roku zostało wyodrębnione państwo wschodnio-frankońskie. Historycznie Niemcy wiążą się z cesarstwem Karola Wielkiego (państwa Franków). Państwo Karola Wielkiego powstawało na terenie Galii (łacińska dzielnica rzymska) - dzisiejsza Francja. Plemię Franków (około 5 tys.) podbiło Galię. Od Fra...

Wykład - Konrad Adenauer wobec zjednoczenia Niemiec i Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Konrad Adenauer wobec zjednoczenia Niemiec i Europy: Adenauer, najwybitniejsza postać na „rynku” politycznym, chadek, katolik, zwolennik rozwiązani problemu niemieckiego, ale małymi krokami. Był realistą. Uważał, że w Europie skończyła się...

Wykład - historia obrony cywilnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Obrona cywilna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

H i s t o r i a O b r o n y C y w i l n e j Carl von Clausewitz O wojnie (Vom Kriege) Carl von Clausewitz 1827r „Wojna jest tedy aktem przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika do spełniania naszej woli. Przemoc uzbraja się w wynalazki sztuki i nauki, aby stawić czoło przemocy.” Ograniczen...

Wykład - obrona cywilna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Obrona cywilna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

Na przykładzie RFN sposób podejścia do pojęć „Obrona Cywilna” i „Ochrona Cywilna” Zivile Verteidigung (po angielsku Civil Defens) - zamiast pojęcia „Planowanie Cywilne na Wypadek Zagrożenia”, które pochodzi z tłumaczenia „Civil Emergency Pl...