Uniwersytet Warszawski - strona 416

Wykład - zasada prawa wyborczego w wyborach prezydenckich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH PREZYDENCKICH Wybory prezydenckie w Polsce przeprowadza się wg ordynacji wyborczej z 27 września 1990r. (tekst jednolity, nowelizowany ostatnio w 2000 roku) Zasady prawa wyborczego: Wybory są powszechne Równe Bezpośrednie Tajne Czynne prawo wyborcze posiadają...

Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach samorządowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH Obowiązującym prawem jest ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z 16 lipca 1998r (nowelizowana 12.09.2001). Zasady prawa wyborczego: Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne Głosuje się osobiście, tylko raz C...

Wykład - zmiana polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

ZMIANA POLITYCZNA Demokratyzacja Opisując demokratyzacje główny nacisk położę nie na przyczyny ale na procesy: sposoby w jakie przywódcy polityczni oraz narody lat 70-tych i 80-tych doprowadziły do upadku rządów autorytarnych i powstania rządów demokratycznych. W rządach demokratycznych jak wszysc...

Wykład - zmiany konstytucyjne w Polsce po 1989 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

ZMIANY KONSTYTUCJI W POLSCE PO 1989 ROKU ZMIANY KONSTYTUCJI W POLSCE PO 1989 r. 7 IV 1989 r. * Nowelizacja ustawy zasadniczej. Najistotniejsze elementy: powołanie dwóch organów władzy ustawodawczej - Sejmu i Senatu likwidacja Rady Państwa i ustanowienie stanowiska prezydenta RP podporządkowanie...

Wykład - instytucje wspólnot europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: Parlament europejski. Członkowie parlam. europ. nie reprezentują swoich krajów lecz zjednoczenie. Im więcej państw tym mniej członków frakcji. W parlamencie zasiada się partiami. Liczba członków parlam. nie może przekroczyć 700 os, kadencja parlam. - 5lat. Parlam....

Wykład - demokracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

DEMOKRACJA - władza ludu przez lud dla ludu /A. Lincoln/ KOBIETY: 1869 -stan USA /wyoming/, 1873 Nowa Zelandia, 1902 Australia, 1906 Finlandia -prawo głosu uzyskały kobiety. Najpóźniej w Portugalii w 1974 r. Minimum proceduralne demokracji:  sposoby dochodzenia do władzy - wybory * powszechne, ...

Wykład - Komisja Europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Komisja Europejska /od 58 r. - powstanie EWWiS/ - nazywana rządem UE pracuje na okrągło. Komisja reprezentuje interesu UE jako całości. Kadencja 5 lat /do '92 r. była 4 letnia/. Komisarzy jest 20 → 15 państw. Państwa największe /najmocniejsze/ mają po dwóch przedstawicieli. Komisarz stoi na czele dy...

Wykład - organy pomocnicze i wyspecjalizowane

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

ORGANY POMOCNICZE: ◙ komitet regionu /92r./ - org. pomocniczy kt. opinii zasięgają K.E., R.M. Skład → przedstawiciele 15 państw. Komitet ten udziela opinii Radzie i Komisji, zasięganie opinii jest obligatoryjny w wydatkowaniu śr. z funduszu rozwoju regionalnego; ◙ komitet ekonomiczno - społ. /57r....

Wykład - prezydentura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

PREZYDENTURA /USA/ ♪ monolityczna wł. parlamentarna, nie ma premiera; ♪ separacja wł. ustawodawczej i wykonawczej, wł. legislacyjne i egzekucyjna są niezależne. Jest to podkreślone poprzez wybory, kt. są odrębne. Wybory prezydenckie - pośrednie, powszechne, wybór przez kolegium elektorów, co 4 lat...

Wykład - Trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Trybunał Sprawiedliwości - założony w '53 roku a od '58 dla wszystkich trzech wspólnot.  pilnuje przestrzegania przepisów prawnych;  jego orzeczenia są niepodważalne i dany kraj musi swoje przepisy do tego orzeczenia dostosować  orzeka na podst. skarg które są wnoszone przez: (kraje członkows...