Uniwersytet Warszawski - strona 415

Wykład - wizerunek Wielkiej Brytanii w latach 1918-1933

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

WIZERUNEK WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1918 - 1933 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM: SYTUACJI GOSPODARCZEJ TEGO KRAJU, PANUJĄCYCH W NIM WÓWCZAS STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH ORAZ KONFLIKTU W IRLANDII W niniejszej pracy postawiłem sobie za cel przedstawienie wizerunku Wielkiej Brytanii w latach 1918 - 1933, a w ...

Wykład - wojna w Korei

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

WOJNA W KOREI W 1910 r. Korea dostała się pod panowanie japońskie. Po II wojnie światowej Japonii zostały odebrane wszystkie zdobycze terytorialne - Korea miała uzyskać niepodległość. W wyniku działań zbrojnych Półwysep Koreański został niefor­malnie podzielony na dwie części wzdłuż 38. równoleżnik...

Wykład - Wpływ świata przestępczego na aparat sądowniczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Wpływ świata przestępczego na aparat sądowniczy Sędzią powinien być człowiek o nieskazitelnym charakterze. To on ślubuje służyć wiernie narodowi polskiemu, stać na straży prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Taki jest fundament sędziowskiego zawodu. Tygodnik Newsweek ...

Wykład - Wpłwy do budżetu UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wpływy Po stronie wpływów budżet obejmuje środki własne Wspólnoty. EWWiS ma, od czasu utworzenia, środki własne, które pochodzą z opodatkowania produkcji węgla i stali. Podobnie jak większość organizacji międzynarodowych, EWG i EWEA początkowo dysponowały jedynie składkami (wpłatami) państw członko...

Wykład - wybory parlamentarne 1989 i parlament kontraktowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

WYBORY PARLAMENTARNE 1989 I PARLAMENT KONTRAKTOWY , Ordynację wyborczą uchwalono podczas obrad okrągłego stołu, a sejm zatwierdził ją 7 kwietnia 1989r. Rada Państwa ustaliła termin wyborów na 4 i 18 czerwca 1989r. PZPR zależało na jak najszybszym przeprowadzeniu wyborów. Partia ta zdawał sobie spr...

Wykład - wybory parlamentarne w 1993 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

WYBORY PARLAMENTARNE 1993 Przedterminowe wybory parlamentarne (po rozwiązaniu sejmu przez Wałęsę) wyznaczono na 19 września, miały się odbyć wg nowej ordynacji wyborczej. Zakładała ona wprowadzenie progów zaporowych by uniknąć rozdrobnienia parlamentu i wejścia do sejmu mały ugrupowań reprezentowan...

Wykład - wybory prezydenckie 1995 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

WYBORY PREZYDENCKIE 1995 Wybory odbywały się wg ordynacji z 1990r, kandydat chcący się zrejestrować w PKW musiał zebrać 100 tyś. podpisów pod swoją kandydaturą. Z 30 pretendentów 18 złożyło wnioski rejestracyjne, z czego zarejestrowano 17 (zakwestionowano część podpisów B. Tejkowskiemu). W trakcie ...

Wykład - wyobry prezydenckie w 2000 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

WYBORY PREZYDENCKIE 2000 Wybory odbyły się października 2000, wg ordynacji wyborczej z 1990r (ale znowelizowanej w 2000 patrz pytanie 94). Przebieg kampanii wyborczej: A. Kwaśniewski- urzędujący prezydent, doskonale sobie zdawał sprawę...

Wykład - Wydatki z budżetu UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Wydatki Wydatki wspólnoty podzielone są na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe. Jest to raczej sztuczny podział, który ma głównie znaczenie polityczne. Wydatki obowiązkowe wynikają bezpośrednio z traktatów lub postanowień niezbędnych do ich realizacji. Pozostałe wydatki są nieobowiązkowe. Rozróżni...

Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH PARLAMENTARNYCH W wyborach parlamentarnych obowiązuje ordynacja wyborcza z 12.04.2001. Wybory zarządza prezydent, odbywają się łącznie, w niedzielę, głosuje się osobiście i tylko raz. Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa