Uniwersytet Warszawski - strona 414

Wykład - traktat nicejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

TRAKTAT NICEJSKI Wobec pewnych niedostatków Traktatu Amsterdamskiego, kwestie koniecznej reformy instytucjonalnej stały się głównym priorytetem państw członkowskich. Ponadto, należało również sformalizować zamiar rozszerzenia Unii Europejs...

Wykład - traktat o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (Z MAASTRICHT) Jednolity Akt Europejski stał się nowym impulsem do pogłębiania więzi integracyjnych, które miały w rezultacie doprowadzić do stworzenia Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu wstępnej deba...

Wykład - traktat paryski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

TRAKTAT PARYSKI Według Traktatu Paryskiego, do głównych zadań Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali należy racjonalizacja produkcji oraz dystrybucji w ramach wspó...

Wykład - traktat z Mastricht

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

TRAKTAT Z MASTRICHT - 7 CZĘŚCI /ROZDZIAŁÓW/ I Część pierwsza  wprowadzenie unii gosp. i monetarnej. Zostały przedstawione 4 kryt. kt. muszą być spełnione przez kraje przystępujące: → poziom deficytu budżetowego → ogólna zadłużenie państwa /nie może przekroczyć 60% PKB/ → poziom inflacji → okre...

Wykład - traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

TRAKTATY RZYMSKIE Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, liczący w wersji oryginalnej 248 artykułów, wyposażył Wspólnotę w osobowość prawną, umożliwiając jej podejmowanie działań zarów...

Wykład - typologia ugrupowania według ideologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

TYPOLOGIA UGRUPOWAŃ WEDŁUG IDEOLOGII Skrajna prawica (PWN-PSN Bolesława Tejkowskiego i Narodowy Front Polski Byczkowskiego) - ideologia (radykalizm, bardzo skrajny nacjonalizm); polityka (autorytaryzm); ekonomia (wspólnota wytwórcza); stosunek do UE (przeciw). Narodowcy (Stronnictwo Narodowe; Stro...

Wykład - Ułaskawienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Ułaskawienie "Słowika" Jednym z kontrowersyjnych ułaskawień prezydenckich które wydarzylo się w Polsce było wypuszczenie z więzienia Andrzeja Zielińskiego, pseudonim Słowik.,,Zieliński był jednym z przywódców najgroźniejszego polskie...

Wykład - Unia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

UNIA WOLNOŚCI Jest to partia znajdująca się w centrum systemu partyjnego, reprezentująca opcję liberalną. Unia Wolności jest partią o rodowodzie solidarnościowym. Jej historia zaczy...

Wykład - uprawnienia ustawodawcze i tryb ustawodawczy w greckim parlam...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

UPRAWNIENIA USTAWODAWCZE I TRYB USTAWODAWCZY W GRECKIM PARLAMENCIE Zgodnie z art. 73 konstytucji, prawo inicjatywy ustawodawczej należy do Izby Deputowanych i do rządu. Deputowani składają w Izbie propozycje ustaw, poprawki i uzupełnienia, natomiast właściwi ministrowie składają w Izbie projekty us...

Wykład - władza sądownicza w Luksemburgu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

WŁADZA SADOWNICZA W LUKSEMBURGU Luksemburg jest obecnie jednym z najbogatszych państw naszego kontynentu, który dzięki swojej atrakcyjności przyciąga kapitał zagraniczny. Ten niewielki kraj jest siedzibą ponad 100 banków. Ciekawym zjawiskiem jest emigracja, która napływa do Luksemburga z krajów boga...