Uniwersytet Warszawski - strona 413

Wykład - stronnictwo konserwatywno-ludowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

STRONNICTWO KONSERWATYWNO - LUDOWE Artur Balazs został nowym prezesem SKL. Zastąpił na tym stanowisku Jana Rokitę. Za wyborem Balazsa na prezesa Stronnictwa głosowało 668 delegatów sobotniego kongresu partii, przeciwko było 73. . Balazs podkreślał, że SKL nigdy nie stanęło na własnych nogach, zawsz...

Wykład - Struktura budżetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Struktura budżetu 2.1. Zasady ogólne Wszystkie wpływy i wydatki Wspólnoty zasadniczo są włączone do budżetu. EWWiS finansuje swe wydatki z własnych środków, pochodzących z sektorów węgla i stali. Jej budżet podzielony jest na wydatki administracyjne, finansowane z budżetu ogólnego, i wydatki opera...

Wykład - system polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

SYSTEM POLITYCZNY SZWAJCARII Celem referatu jest przedstawienie ogólnego zarysu systemu politycznego Federacji Szwajcarskiej. Praca ma charakter przekrojowy poczynając od administracyjnego podziału kraju z ogólną charakterystyka poszczególnych części składowych federacji po charakterystykę najważni...

Wykład - sytuacja ZSRR za czasów Gorbaczowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

SYTUACJA POLITYCZNA PANUJĄCA W ZSRR PODCZAS RZĄDÓW GORBACZOWA („GLASNOST, ROZPAD PAŃSTWA) W marcu 1985 r. Na stanowisku sekretarza generalnego KPZR został wybrany Michaił Gorbaczow. Nowy przywódca ( ur. W 1931 r. ) był o pokolenie młodsz...

Wykład - sytuacja w Azji południowo-wschodniej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

SYTUACJA W AZJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ Po II wojnie światowej znaczne obszary świata nadal pozostawały pod pano­waniem państw kolonialnych: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Portugalii, Belgii, USA. W czasie wojny żołnierze z terenów kolonialnych walczyli w ar­miach metropolii. Zetknęli się tak...

Wykład - Taktyka, wstęp do trakatów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Taktyka „pustego krzesła” /Francja/ → KOMPROMIS LUKSEMBURSKI.  w 1972 r. wprowadzony „wąż monetarny” kt. zakłada wprowadzenie jednostki rozrachunkowej. Chodzi również o regulowanie odchyleń kursów walutowych /wprowadzenie ECU/;  w 1976 r. decyzja o wyborach powszechnych do parlamentu - pierwsze ...

Wykład - Terroryzm mafijny we Włoszech

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Terroryzm mafijny we Włoszech W 1986 roku pod naciskiem opinii publicznej w Palermo odbył się największy proces przeciwko mafii w historii Włoch zwany megaprocesem. dzięki ciężkiej pracy prokuratorów Giovanniego Falcone i Paola Borsellino m...

Wykład - definicja terroryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

TERRORYZM (TERRORYZM POLITYCZNY I MIĘDZYNARODOWY) Terroryzm Terroryzm jest to metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy (terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary (terroryzm zbioro...

Wykład - trójprzymierze i trójporozumienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1456

TRÓJPRZYMIRZE I TRÓJPOROZUMIENIE Utworzenie dwóch bloków sojuszniczych przez mocarstwa europejskie na przełomie lat XIX i XX wieku stanowiło swoisty proces złożony z wielu ciężkich prób osiągnięcia wspólnego porozumienia przy jednoczesnym przełamywaniu wzajemnej, odwiekowej niechęci wynikającej z r...

Wykład - Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

TRAKTAT AMSTERDAMSKI Mimo głębokich zmian jakie wprowadzono w Maastricht wiele kwestii pozostało otwartych lub niesprecyzowanych. Sam Traktat o Unii Europejskiej przewidywał wyraźnie konieczność zwołania kolejnej konferencji międzyrząd...