Uniwersytet Warszawski - strona 412

Wykład - Przykazania polskiego policjanta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Przykazania polskiego policjanta (z 1938 r.) Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu twoim masz się kierować. Ojczyzna powierzyła ci broń i oczekuje, że będziesz jej godny. Ojczyzna przyznała ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sum...

Wykład - Ramowy plan finansowy na okres 2000

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Ramowy plan finansowy na okres 2000 - 2006 Poniższa tabela przedstawia podział środków z budżetu. Jest on odzwierciedleniem pragnienia większego rygoru finansowego na okres 2000 - 2006: wydatki na rolnictwo osiągną punkt kulminacyjny w...

Wykład - Realizacja budżetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Realizacja budżetu Komisja realizuje budżet na swoją odpowiedzialność i w granicach przyznanych środków, mając na uwadze zasady rozsądnego zarządzania finansami. Prawo realizacji budżetu oddzielone jest od prawa podejmowania inicjatyw ustawodawczych. Komisja określa zasady udziału każdej instytucji...

Wykład - republikańska konstytucja Włoch z 1947 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

REPUBLIKAŃSKA KONSTYTUCJA WŁOCH Z 1947 R. 1.1 Rozpoczęcie prac nad nową ustawą zasadniczą Współczesna tradycja konstytucyjna Włoch nie jest bogata. Należy jednak podkreślić słowo „współczesna”, ponieważ w latach 1797-1849 we Włoszech funkcjonowały dwadzieścia dwie konstytucje, bądź statuty zasadni...

Wykład - rządy konwentu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

RZĄDY KONWENTU /Szwajcaria/ wynika to ze zróżnicowania językowego i samej wielkości państwa - jest to kraj federacyjny, każdy z ma własną konstytucje i organy wł. wykonawczej i ustawodawczej. Większość rozstrzygnięć zapada na drodze referendum, inicjatywa ludowa = veto ludowe =

Wykład - semiprezydentura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

SEMIPREZYDENTURA /europejska odmiana prezydencjalizmu/ Prezydent jak i większość partii reprezentują ten sam układ polityczny. Jeśli jest odwrotnie to semiprezydentura ewaluuje w kierunku parlamentaryzmu /Francja/. Wł. jest rozdzielona pomiędzy prezydenta a premiera, większość uprawnień ma prezydent...

Wykład - siły stron

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

SIŁY STRON Stany Zjednoczone W operacji „Just Cause” uczestniczyć miały wojska amerykańskie stacjonujące w strefie kanału oraz oddziały przerzucone z USA. W strefie kanału przebywały 3 bataliony specjalnego przeznaczenia ze składu 7 Grupy, batalion ochrony, 193

Wykład - skład narodowościowy społeczeństwa II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Skład narodowościowy społeczeństwa II RP (ogólna charakterystyka) Celem pracy jest przedstawienie składu narodowościowego społeczeństwa II RP oraz jego ogólnej charakterystyki. Pisząc prace głównie skoncentrowałem się na wyodrębnieniu poszczególnych grup narodowościowych przedstawieniu ich głównych...

Wykład - stosunki polsko-radzieckie (1985-1992)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

STOSUNKI POLSKO- RADZIECKIE 1985 - 1992 (KALENDARIUM) W marcu 1985 r. władzę na Kremlu objął Michaił Gorbaczow. podjął on działania zmierzające do poprawienia stanu gospodarki w ZSRR i obniżenia poziomu napięć w stosunkach międzynarodowy...