Uniwersytet Warszawski - strona 411

Powiązania mafii palilowej ze światem polityki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Powiązania ze światem polityki ,,Faktury wystawiane przez podstawione firmy przechodziły m.in. przez księgowość jednego z największych polskich importerów paliw - firmę B. ze Szczecina. Faktury wystawiała na przykład firma U. z Poznania, w zamian za to B. płacił jej za usługi transportowe, co uzasad...

Wykład - Powiązania Mafii pruszkowskiej z polityką

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Powiązania Mafii z polityką ,,Przez pierwsze dziesięć lat istnienia III RP nie starano się wyraźnie zwalczać zorganizowanej przestępczości. Za tą wersją przemawia także fakt tworzenia, w błyskawicznym tempie, powiązań świata przestępczego z kręgiem najwyżej postawionych osób. Takie zadanie i tak sz...

Wykład - Prawa i wolności ekonomiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP Prawo własności (zasada równej dla wszystkich ochrony własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia), Swoboda działalności gospodarczej, Uprawnienia pracownicze; Konstytucja ustanawia pewne prawa i wolności o bardziej ...

Wykład - Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP Katalog praw i wolności politycznych: Prawa związane z udziałem w życiu publicznym - wymienić tu należy: prawo głosowania w wyborach i referendach, prawo kandydowania w wyborach, prawo inicjatywy ustawodawczej (inicjatywy ludowej), prawo dostępu do ...

Wykład - prawo naturalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

PRAWO NATURALNE Od Platona i Arystotelesa poprzez Tomasza z Akwinu twierdzono, że istnieje prawo naturalne (lex naturae), które odpowiada za ład wszechświata. Natomiast ład ten odkrywamy dzięki potędze rozumu. Od czasów Hobbesa i Locka zaczęto utożsamiać prawa człowieka z prawami naturalnymi. Można...

Wykład - prezydenci Polski na emigracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

PREZYDENCI POLSKI NA EMIGRACJI Władysław Raczkiewicz - Urodził się 28 stycznia 1885 roku na Kaukazie. Był synem sędziego i wnukiem uczestnika Powstania Styczniowego, który po konfiskacie majątku i zesłaniu na Syberię został osiedlony na Kaukazie. Ukończył gimnazjum w Twerze, studiował w Petersburgu,...

Wykład - bezrobocie w Polsce na tle innych krajów UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1708

PROBLEM BEZROBOCIA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH Bezrobocie w Polsce utrzymuje się ciągle na bardzo wysokim poziomie. W krajach unijnych to właśnie Polska ma największe wskaźniki w tym zakresie. Przodujemy w tej statystyce nawet wśród krajów, które razem z nami wstępowały do Unii Europ...

Wykład - problem mniejszości ukraińskiej w okresie II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

PROBLEM MNIEJSZOŚCI UKRAŃSKIEJ W OKRESIE II RP Aby wyjaśnić genezę skupisk mniejszości ukraińskiej należy cię cofnąć do lat poprzedzających wybuch I wojny światowej. Ukraińcy przeżywali wówczas swoje odrodzenie. Terenem, na którym doszło do powsta...

Wykład - procedura ustawodawcza w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

PROCEDURA USTAWODAWCZA W POLSCE Inicjatywa ustawodawcza w Polsce przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi i Radzie Ministrów, oraz grupie 1 obywateli (projekt obywatelski). Każdy wnioskodawca przekazując projekt ustawy marszałkowi sejmu, musi przygotować skutki finansowe jej wykonania. Marszałek...

Wykład - przyczyny interwencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

PRZYCZYNY INTERWENCJI U źródeł interwencji w Panamie leżały związki sprawującego faktyczną władzę w tym kraju gen. Noriegi z kolumbijskim narkobiznesem i organizacjami przestępczymi parającymi się przerzutem do USA nielegalnych imigrantów. Prócz tego Amerykanie dążyli do ugruntowania swojej pozycji...