Uniwersytet Warszawski - strona 402

Wykład - Nawiązanie do budowy komputera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Nawiązanie do budowy komputera - mikroprocesor Wszystkie elementy mikroprocesora są ze sobą połączone za pomocą pewnych linii. Magistrale to linie, po których przesyłane są informacje wewnątrz komputera. Im więcej linii na magistrali, tym wi...

Wykład - Oprogramowanie użytkowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Oprogramowanie użytkowe Oprogramowanie otwarte (ogólnego przeznaczenia): edytory tekstowe (MS Word) arkusze kalkulacyjne (MS Excel) systemy zarządzania bazami danych (MS Access,

Wykład - pamięć zewnętrzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA Pamięć- zasób komputerowy urządzenia, pozwalający na przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji. Pamięć dzieli się na: wewnętrzną zewnętrzną Powody stosowania pamięci zewnętrznej: pamięć operacyjna wewn...

Wykład - Podstawowe struktury danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Podstawowe struktury danych Standardowe (pierwotne) struktury danych to liczby, symbole oraz dane logiczne. Pierwotna struktura danych to para składająca się z nazwy i wartości, której przypisane są określone atrybuty (takie jak rozmiar i...

Wykład - Sieci komputerowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Sieci komputerowe- to pewna liczba niezależnie działających komputerów, które są połączone ze sobą za pomocą kanałów komunikacyjnych, pozwalających na wymianę informacji między tymi komputerami. Fizyczne elementy sieci komputerowych: ...

Wykład - Systemy zarządzania bazami danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Systemy zarządzania bazami danych Baza danych- to zbiór wzajemnie powiązanych danych pamiętanych bez zbędnej redundancji (powtarzania), służących jednemu lub wielu zastosowaniom w sposób optymalny. Dane są pamiętane w taki sposób, że są niezależne od programów, które z nich korzystają. System zarz...

Wykład - Wewnętrzna prezentacja danych w komputerze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

WEWNĘTRZNA PREZENTACJA DANYCH W KOMPUTERZE Komputery budowane są w oparciu o elementy elektroniczne, w których można wyróżnić dwa stany: 1) przepływ prądu lub jego brak 2) namagnesowanie pola w jednym kierunku lub przeciwnym To zdecydowało o wyborze przedstawiania danych w komputerze za pomocą d...

Wykład - Zintegrowane systemy informacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Zintegrowane systemy informacyjne- rozwiązania te mają pozwolić na oddanie zjawisk zachodzących w firmie. Należą tu: CIM- próba stworzenia skomputeryzowanej fabryki- wszystkie procesy są zautomatyzowane, np. fabryki VW i General Motors. Rdz...

Wykład - procesy przetwarzania danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH ZBIERANIE DANYCH- to grupa czynności mająca na celu pomiar i rejestrowanie danych. Polega to najczęściej na obserwacji obiektu, przeprowadzeniu ankiety, wywiadu, dyskusji lub alternatywnym pozyskiwaniu danych (techniki zbierania danych). Jakość zbieranych danych mierzon...

Wykład - formy komunikacji z wyborcą

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing polityczny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

FORMY KOMUNIKACJI Z WYBORCĄ Wyróżniamy bezpośrednie formy i pośrednie formy komunikacji. Do bezpośrednich zaliczamy miedzy innymi wiece, kameralne spotkania, konferencje prasowe. Natomiast do pośrednich plakaty, ulotki, biuletyny, listy do wyborców, audycje radiowe i telewizyjne, wywiady lub inne wy...