Uniwersytet Warszawski - strona 400

Wykład - Tablica ekonomiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Tablica ekonomiczna - zawiera system teoretyczny fizjokratów. Uczniowie [Kene] traktowali jego poglądy jako element -rodzaj filozofii społecznej, obejmującej ekonomiczną jak i etyczną społeczno-polityczną strukturę działalności ludzi. [...

Wykład - Budowa Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Budowa Wspólnot Europejskich. Europejska Wspólnota Węgla i Stali W latach 1948 - 1950 inicjatywę na rzecz integracji zachodnioeuropejskiej przejęła Francja. Nie z powodu wyjątkowo dużego nagromadzenia idei integracyjnych...

Wykład - Korzenie i źródła idei wspólnej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Korzenie i źródła idei wspólnej Europy. Idea Europy jest stara, tak bardzo, że nawet jej nazwa pochodzi od postaci z greckiej mitologii. Wraz z upadkiem Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku powstała myśl by Europa na powrót była zjednoczona. Dlatego Karol Wielki w konsekwencji wzmacniania Im...

Wykład - Okres między dwiema wojnami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Między dwiema wojnami. Po bolesnych doświadczeniach pierwszej wojny światowej, pracowano nad modelami połączenia pokojowego i dobrowolnego. Dobrym przykładem jest Austriak, hrabia Coudenhove Kalergi, który w 1923 roku powołał Ruch Paneuropejski. Postulowano w nim stworzenie

Opracowanie - raport Tindemansa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Opracowanie-raport Tindemansa przewidywał kilka bardzo konkretnych zaleceń, wśród nich: rok 1980 jako urzeczywistnienie idei unii; reformę instytucji Wspólnoty; wspólną politykę zagraniczną, regionalną oraz społeczną. Dziś wiemy, że tego ambitnego planu nie udało się dokonać w przewidzianym przez b...

Wykład - Powstanie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Powstanie Unii Europejskiej. Po tak owocnych latach pięćdziesiątych procesy integracyjne zostały nieco zahamowane. Nie znaczy to, że Europa zapomniała, bądź zaniechała jednoczenia, nie. Początek lat sześćdziesiątych to także czas niewątpliwego sukcesu gospodarczego Wspólnot. Wraz z rozwojem gospoda...

Wykład - Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Traktat Amsterdamski Trzy lata po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej potrzebna się stała jej reforma instytucjonalna. Projekt jej przygotowywany był na k...

Wykład - modele danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

MODELE DANYCH Jest istotne powiązanie poszczególnych elementów. Można wyróżnić trzy klasyczne modele danych: obiektowy hierarchiczny (drzewiasty) sieciowy relacyjny Model hierarchiczny- to struktura, w której każda jednostka może uczestniczyć w roli podrzędnej w co najwyżej jednym powiązaniem, a...

Wykład - definicja algorytmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Algorytm- to sposób (przepis) wyliczający jednoznacznie kroki, które trzeba wykonać w danych określonego zadania, aby otrzymać poprawne rozwiązanie (jeśli istnieje) w skończonym czasie. Cechy algorytmu: uniwersalność rozwiązania szczegółowość opisu jednoznaczność rozwiązania Cechy języków wewnę...