Uniwersytet Warszawski - strona 399

Wykład - Pierwsze projekty integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Pierwsze projekty integracji Po kataklizmie, jakim była dla naszego kontynentu ostatnia wojna światowa powstał wyjątkowo korzystny klimat dla powstania ponadpaństwowej struktury europejskiej. Zdecydowało o tym szereg czynników. Zbrodnie skrajnie nacjonalistycznej ideologii jaką był faszyzm osłabiły ...

Wykład - Pogłębienie integracji w ramach Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Pogłębienie integracji w ramach Wspólnot Europejskich Mimo początkowych sukcesów Wspólnot Europejskich, główny cel ich powstania czyli stworzenie Europejskiego Jednolitego Rynku był daleki od realizacji. Kryzysy gospodarcze lat 70-ych a zw...

Wykład - Powstanie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Powstanie Unii Europejskiej Wkrótce później miały miejsce gwałtowne zmiany na płaszczyźnie międzynarodowej. Nastąpił upadek muru berlińskiego, doszło do zjednoczenia Niemiec. W krajach członkowskich nastał przychylniejszy klimat dla pogłębie...

Wykład - Rozwój Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Rozwój Wspólnot Europejskich 3.1 Przystąpienie nowych państw Do szóstki państw - założycieli Wspólnot Europejskich przyłączyły się wkrótce następne kraje Europy Zachodniej. W 1970 roku rozpoczęto negocjacje z Wielką Brytanią, Danią, Irlandią i Norwegią. Uwieńczeniem starań powyższych państw było p...

Wykład - Dogmat Smitha, Ricarda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2114

Dogmat Smitha: nie mógł on kontynuować rozważań fizjokratów na temat procesów reprodukcji w skali globalnej, gdyż uniemożliwiało mu to twierdzenie nazwane później DOGMATEM Smitha. Mówiło ono, że wartość i cena każdego towaru składają się i rozkładają na dochody, ale są sumą (cena) zysku, renty i pła...

Wykład - kierunek historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

KIERUNEK HISTORYCZNY I OŚRODEK WARSZAWSKI Antoni Kostanecki (1866-1941) Profesor ekonomii, rektor uniwersytetu warszawskiego, Prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statyków Polskich (1917-1927). Ekonomię społeczną dzieli na część: - teoretyczną - wyjaśniającą prawa rządzące gospodarstwem społecznym ...

Wykład - kierunek teoretyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

KIERUNEK TEORETYCZNY I OŚRODEK WARSZAWSKI Michał Kalecki (1899-1970) Czołowy twórca ekonomii polskiej i światowej, publicysta gospodarczy, pracownik Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen w latach 1929-1935. W jego dorobku ważne miejsce zajmuje TEORIA CYKLU KONIUNKTURALNEGO. Jest autore...

Wykład - Luka deflacyjna, inflacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 882

Luka deflacyjna - powstaje wówczas gdy inwestycje rozwijają się na poziomie niższym niż określony przez iloczyn α* δ (czyli r). Niskie inwestycje stają się przyczyną niedostatecznego popytu efektywnego ludności i niepełnego wykorzystania mocy wytwórczych, ponieważ spada popyt spadają ceny , przedsię...

Wykład - Mnożnik inwestycyjny Keynes

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1757

Mnożnik inwestycyjny Keynes'a Służy do bliższego badania związków pomiędzy inwestycjami a przyrostem dochodu narodowego. Sformułował go Keynes pod wpływem mnożnika zatrudnienia opracowanego przez ekonomistę angielskiego F.Kahna. Mnożnik z...

Wykład - Poglądy ekonomiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Poglądy ekonomiczne A.Smitha 1723 - 1790. W 1759r. wydał pracę pt. „Teoria uczuć moralnych”, w której badał motywy działalności ludzi, w tym także działalności gospodarczej. W 1759r. wydał pracę pt. „Teoria uczuć moralnych”, w któr...