Uniwersytet Warszawski - strona 398

Wykład - definicja populizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

POPULIZM [łac.]: politol. 1) Tendencja społ.-polit. (nasilenie określonych przekonań i zachowań) lub masowy ruch opierający się na następujących ideach i wyobrażeniach: stereotypie prostego (zwykłego) człowieka (np. człowieka z ludu, człowieka pra...

Wykład - definicja postkomunizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

POSTKOMUNIZM Termin postkomunizm jest używany w odniesieniu do okresu, który nastąpił po upadku komunizmu w krajach, gdzie ustrój ten panował; okres ten cechuje: rozpad dawnego systemu politycznego i gospodarczego, odbywający się w warunkach g...

Wykład - definicja rasizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

RASIZM [franc. (…) … jednorasowych. Rasizm został przyjęty w hitl. Niemczech jako podstawa ideologii reżimu ( nazizm), jako dogmat tej ideologii, który w czasie II wojny świat. posłużył za teoretyczne usprawiedliwienie zbrodni ludobójstwa ( ludo...

Wykład - charakterystyka socjalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

SOCJALIZM [łac.]: 1) powstałe w XIX w. ideologie i ruchy społ., dążące do równości i sprawiedliwości społ.; 2) określenie stosowane niekiedy do charakterystyki ustroju społ. tych krajów wysoko rozwiniętych (zwł. eur.), w których gospodarce rynkowej towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu n...

Wykład - społeczna nauka kościoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA, poglądy na temat moralnego i rel. aspektu życia społ., gosp. i polit. oparte na chrześc. koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześc., zwł. w katolicyzmie; społeczna nauka kościoła obejmuje nauczanie społ. Kościoła (dokumenty kośc.) i katol. naukę...

Wykład - definicja syndykalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

SYNDYKALIZM [franc.], wywodzący się od P.J. Proudhona kierunek teoret. w ruchu robotn. oraz związany z nim ruch społ., cieszący się znaczną popularnością w zach. Europie w pierwszych dekadach XX w. Syndykalizm zakładał prymat celów ekon. nad polit. w walce proletariatu o swoje prawa; upatrywał w zwi...

Wykład - charakterystyka komunizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

KOMUNIZM [łac.]: 1) ideologia postulująca równość ( egalitaryzm) i wspólnotowość w organizacji życia społ. oraz racjonalność w kierowaniu życiem gosp., głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i potrzebę działań dla osiągnięcia tego celu; 2) w teorii marksist. ( marksizm) najwyższa, bezklasowa form...

Wykład - definicja neolibaralizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

NEOLIBERALIZM, polit.-gosp. i społ.-filoz. koncepcja ładu gosp., postulująca urzeczywistnienie zasad liberalizmu we współcz. społeczeństwach. Neoliberalizm został zapoczątkowany w latach 30. XX w.; po pierwszych negatywnych doświadczeniach wy...

Wykład - wstęp do integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Dla współczesnego Europejczyka proces integracji kontynentu rozpoczął się wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Nie jest to jednak pierwsza próba zjednoczenia narodów Europy w jednym organiźmie państwowym; nie znaczy to także, że wcześniej nic nie łączyło mieszkańców naszego kontyt...

Wykład - Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Europejska Wspólnota Węgla i Stali Następnym krokiem było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Inicjatorem tej pierwszej organizacji, z której wywodzi się dzisiejsza Unia Europejska był francuski minister spr...